OSP Karsy
XII Raj Rowerowy MDP Powiatu Pleszewskiego

XII Raj Rowerowy MDP Powiatu Pleszewskiego

XII Rajd Rowerowy - Zawidowice 2016

Regulamin XII Rajdu Rowerowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Pleszewskiego - Zawidowice 2016

1. Cel Rajdu:

 • doskonalenie sprawności fizycznej i popularyzacja turystyki,
 • poznawanie historii powiatu,
 • poznawanie zabytków,
 • poznawanie i pogłębianie znajomości przyrody i jej ochrony,
 • pogłębianie wiedzy w dziedzinie pożarnictwa,
 • integracja środowiska młodzieży OSP.

2. Termin i miejsce: 3 września 2016 r. (sobota) - Zawidowice (Gmina Pleszew).

3. Organizatorzy:

 • Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Pleszewie,
 • Starostwo Powiatowe w Pleszewie,
 • Komenda Powiatowa PSP w Pleszewie,
 • Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew,
 • Zarząd Oddziału Miejsko - Gminnego ZOSP RP w Pleszewie,
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Zawidowicach.

4. Uczestnicy:

Dzieci i młodzież należące do Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu pleszewskiego, wiek uczestników od 12 do 21 roku życia.

5. Program Rajdu:

 • wyjazd uczestników z dowolnego miejsca swojej gminy,
 • przyjazd o godz. 11.00 do miejsca zbiórki - Stara Stajnia w Zawidowicach,
 • zameldowanie przybycia – odbiór talonów żywnościowych,
 • zapoznanie z miejscem pobytu,
 • posiłek,
 • konkursy.

6. Konkurencje – konkursy:

 • piosenka rajdowa – dozwolony tylko akompaniament instrumentowy,
 • konkurencja pożarnicza,
 • konkurencja sprawnościowa.

(konkurencje mają na celu dobrą zabawę, promowany i punktowany będzie udział jak największej liczby uczestników z danej drużyny).

7. Nagrody i wyróżnienia:

Nagrody i dyplomy otrzymują wszystkie drużynyza zdobycie pierwszego miejsca w danej konkurencji - drużyna otrzymuje puchar. Drużyna która zdobędzie całościowo największą liczbę punktów otrzyma Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

8. Zgłoszenia:

Zgłoszenia przyjmujemy do 29 sierpnia 2016 r. (poniedziałek).

9. Postanowienia końcowe:

 • grupa może liczyć do dwudziestu osób,
 • jeden opiekun przypada na dziesięciu uczestników,
 • uczestnicy poruszają się po drogach zgodnie z przepisami ruchu drogowegowszystkich obowiązuje przestrzeganie dyscypliny w czasie trwania rajdu,
 • za przestrzeganie dyscypliny odpowiedzialni są opiekunowie drużyn,
 • za brak dyscypliny drużyna zostaje zdyskwalifikowana,
 • koszt uczestnictwa i ubezpieczenie pokrywa OSP Karsy,
 • dla swojej drużyny zabezpieczamy także pomoc techniczną.

Serdecznie zapraszamy do udziału w rajdzie.

Dołącz do nas
Google+