OSP Karsy
Pożar trawy

Pożar trawy

Pierwszy pożar trawy w 2021 w naszej miejscowości

Dnia 27.02.2021 r. (sobota) o godzinie 18:20 zostaliśmy zadysponowani przez stanowisko kierowania KP PSP w Pleszewie do pożaru trawy w miejscowości Karsy w okolicy stawu. Po dojechaniu do miejsca zdarzenia pożar był zauważalny w trzech różnych miejscach wokół stawu. W zdarzeniu brała udział OSP Krzywosądów, OSP Gołuchów i OSP Karsy. Na szczęście pożar został szybko ugaszony. Wróciliśmy do remizy o godz. 19:20.

Wypalanie trawy jest zabronione:

Ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2020r., poz.55)

Art. 124

„Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.

Art. 131, pkt. 12

„ Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny”.

Ustawa z dnia 28.09.1991r. o lasach ( Dz. U. z 2020r.,poz.6,148) Art. 30 pkt. 3

„W lasach oraz na terenach leśnych jak również w odległości 100m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia, wypalaniu wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

Apelujemy o rozsądek i pamietaj - "Wypalając łąki i nieużytki rolne łamiesz prawo!"

Dołącz do nas
Google+