RYS HISTORYCZNY.

Ochotnicza Straż Pożarna w Ujściu powstała 17 marca 1923 roku. Początkowo działalność OSP związana była głównie z szerzeniem kultury i polskością Ujścia.
Założycielami jednostki byli:
Zygmunt Lewandowski ówczesny Burmistrz Ujścia,
Konrad Halwas Naczelnik OSP Ujście do 1939 roku,
Nikodem Suszycki mistrz stolarski,
Jan Łukasiewicz księgowy pracownik Urzędu Miasta w Ujściu,
Feliks Marcinkowski właściciel prywatnej restauracji w Ujściu,
Jan Odor szklarz.
Mniej więcej w takim składzie jednostka działała w latach 1923-1939. Po 1945 roku skład zarządu OSP Ujście już nie był taki stabilny, zmiany następowały częściej. Naczelnikami
w tym czasie byli: Franciszek Chmielnik, Jan Radziej, Ludwik Borkowski, w latach 1946-1956 naczelnikiem był Jan Kaufke. Prezesami byli: Franciszek Kamiński, Stefan Stroński, Franciszek Mikołajewski, a Ludwik Borkowski był komendantem rejonowym. W 1956 roku naczelnikiem został Franciszek Przewoźniak, prezesem Franciszek Mikołajewski, komendantem rejonowym był w tym czasie Paweł Dasuj. Druh Franciszek Przewoźniak funkcję naczelnika pełnił do ostatnich dni życia . W międzyczasie prezesami byli : Jan Kaufke, Mirosław Haufa, Marek Frątczak. Od 1995 roku naczelnikiem był Ryszard Sawiński, a od 1997 roku Tadeusz Zachara .W 1998 roku oddano do użytku nową Remizę OSP im. Franciszka Przewoźniaka. Po śmierci Tadeusza Zachary naczelnikiem został Ryszard Disterheft, funkcję tą pełnił do września br., prezesem w tym czasie był Marek Frątczak, który na nadzwyczajnym walnym zebraniu jednostki w dniu 16 września br. złożył rezygnację
z pełnienia tej funkcji. Nowym prezesem został wybrany Ryszard Disterheft, a naczelnikiem Jarosław Górzny.
Z dniem 20 lutego 1995 roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujściu została włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Zwiększyła się liczba zadań
i obowiązków strażaków ochotników. Wcześniej strażacy ochotnicy uczestniczyli najczęściej w gaszeniu pożarów, obecnie coraz częściej wzywani są do wypadków drogowych i innych zdarzeń losowych. Od bieżącego roku również poszerzył się zakres działalności jednostki OSP w Ujściu, gdyż dnia 16 września 2008 roku uchwałą zarządu powołana została Jednostka Operacyjno-Techniczną kategorii III, której członkowie muszą przejść specjalistyczne przeszkolenia z zakresu ratownictwa drogowego, medycznego, chemicznego, wodnego, gdyż coraz częściej strażacy ochotnicy spotykają się z coraz trudniejszymi zadaniami towarzyszącymi rozwojowi techniki, cywilizacji i pośpiechowi codziennego życia.

Przez 85 lat działalności zmieniało się również wyposażenie jednostki. Pierwszą motopompę DKW, która trafiła do jednostki OSP w Ujściu dopiero w 1946 roku zastąpiły motopompy PO-5 i PO-3 na bazie silnika samochodu Syrena 102, a obecnie motopompa pływająca Niagara. Pierwszy samochód bojowy STAR 20 ujscy strażacy otrzymali w 1957 roku, służył on strażakom do 1975 roku. Później jednostka otrzymała jeszcze samochody Żuk, Star 660, oraz Stara 29 przerobionego z samochodu policyjnego. Obydwa samochody STAR były już samochodami wiekowymi i dokończyły swego żywota w jednostce. W styczniu 2001 roku Komenda Powiatowa PSP przekazała do OSP Ujście samochód Star 244 z datą produkcji 1987 roku, który służy jednostce do dnia dzisiejszego. Od 2002 roku jednostka pochwalić się może zakupionym przy znacznym udziale Gminy nowym samochodem Star M69 GBA Stolarczyk. Natomiast służący strażakom od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku samochód ŻUK-GLM we wrześniu 2008 roku wycofany został z gotowości bojowej
z uwagi na wiek i nie najlepszy już stan techniczny. Nieodłącznie z samochodami strażackimi związani są ich kierowcy. Kierowcą i mechanikiem pierwszego cennego nabytku strażaków czyli Stara 20 był Feliks Bogdan , później kierowcami byli również Zdzisław Feldman, Piotr Górzny , Tadeusz Zachara, Mirosław Kołodziej , Dariusz Grzelak i Florian Nowak. Obecnie kierowcami w jednostce są : Piotr Grzegorek i Daniel Kasprzak.
Wizytówką straży jest zawsze remiza. Ujscy strażacy mogą chlubić się pięknym obiektem, który został oddany do użytku we wrześniu 1998 roku. Nowy budynek posiada zaplecze socjalne, a także piękną salę, która służy nie tylko strażakom, ale i pozostałym mieszkańcom miasta. Jej budowa rozpoczęta została już pod koniec lat osiemdziesiątych. Swój wkład w postawieniu fundamentów pod istniejący dzisiaj obiekt włożyło wielu członków OSP Ujście, pracując oczywiście społecznie. Jednakże, pomimo pomocy sponsorów, z uwagi na brak funduszy na długi czas budowa została przerwana . Dopiero
w połowie lat dziewięćdziesiątych dzięki głównym sprzymierzeńcom budowy tego obiektu, którymi byli Burmistrz Ujścia Henryk Kazana i Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Koźma budowa została zakończona. Wcześniej strażacy korzystali z powstałej w 1956 roku remizy, w której nie było zaplecza socjalnego. Przez długi czas nie było nawet kranu z wodą, i by umyć się po akcji gaśniczej strażacy musieli korzystać z wody w rzece.

W 1998 roku jednostka OSP w Ujściu wyróżniona została Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

M.Haufa / B.Witoch

Dołącz do nas
Google+