Historia Jednostki

Ochotnicza Straż Pożarna w Izdebkach została założona w 1954 roku. Założycielami oraz pierwszymi członkami jednostki byli: Rafał Laska, Jan Mecha, Bernard Budziewicz, Józef Florkowski, Jan Michałek, Stefan Konera, Jan Małek, Lucjan Czerwiński. Aby zawiązała się jednostka strażacka, przystąpili kolejni członkowie: Antoni Siuda, Antoni Pankowski, Jan Topoln, Jan Madajski. Pierwsza wzmianka pochodzi z czasów przed pierwszą wojną światową, którą zawiązał w swoim majątku niemiecki właściciel Herca. Jednostka nie tylko uczestniczyła w gaszeniu pożarów ale również brała czynny udział w zawodach strażackich .

Około roku 1960 OSP Izdebki zajęła w gminnych zawodach strażackich pierwsze miejsce. Nagrodą główną w tych zawodach była motopompa, która przypadła naszej jednostce. W niedługim czasie do jednostki przystąpili kolejni członkowie: Zygmunt Tadych, Jan Kowalski, Zbigniew Dróbka, Mieczysław Mazurek, Alojzy Madajski i Józef Olszewski.

W późniejszym czasie nastąpił dynamiczny rozwój miejscowej Jednostki OSP. Organizowano imprezy taneczne, z których dochód pokrywał zakup sprzętu i umundurowania dla jednostki. Ćwiczenia sprawnościowe druhów odbywały się średnio raz w miesiącu. kiedy był wysoki stopień zagrożenia pożarowego organizowano nocne dyżury, które patrolowały wieś.

Poprzedniemu zarządowi jednostki udało się wybudować dwie remizy, pierwsza powstała w 1967 roku z płyty betonowej, druga w 1990 roku murowana z jednym stanowiskiem samochodowym. Stanowisko prezesa w przeciągu 60- lat pełnili :

•Rafał Laska, Mieczysław Mazurek, Alojzy Madajski, Andrzej Madajski i obecny pełniący funkcje Adam Budziewicz i funkcję naczelnika w tym samym czasie pełnili:

•Jan Mecha, Jacek Sikora i obecny Tomasz Olszewski.

Na chwilę obecną jednostka liczy 42 druhów, w tym 8 druhów honorowych oraz 8 kobiet. Druhowie z naszej jednostki biorą czynny udział w różnych uroczystościach państwowych i kościelnych oraz corocznych zawodach sportowych w których drużyna kobiet zajęła w dwóch ostatnich latach pierwsze miejsce.

Jednostka w ciągu tych lat przechodziła różne koleje losu mimo wszystko przetrwała do dzisiaj. 

 

Dołącz do nas
Google+