Ochotnicza Straż Pożarna w Radłowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Radłowie została założona dnia 17.04.1935r. na zebraniu wiejskim. Członkowie sportowo-patriotycznej organizacji ,,Sokół'' wraz z mieszkańcami wioski, wzorem innych miejscowości postanowili powołać do życia Straż Ogniową.

Wybrany zarząd aktywnie bierze się do pracy. Już pod koniec roku, zakupiono 2 beczkowozy zwane kufami, 4 bosaki ciężkie, 10 wiader, kilka łopat i trąbkę sygnałówkę. W późniejszym czasie zakupiono umundurowanie, a w tym czasie Straż Ogniowa liczyła 17 członków.

W 1945 roku, kiedy zakończono działania wojenne, reaktywowano Jednostkę Straży Ogniowej. W 1953 roku Jednostka OSP zakupiła ,,sikawkę konną''. W 1960 roku OSP otrzymuje z Komendy Zawodowej Straży Pożarnej z Ostrowa Wlkp. pierwszą motopompę M800 PO3, która służyła OSP przez 33 lata.

Od 1966 roku do 1969, kiedy Prezesem OSP był Dh Zmyślony Bronisław, a Naczelnikiem Dh Matuszkiewicz Henryk powstaje istniejąca remiza strażacka wraz z zapleczem, a przede wszystkim ,,Dom Strażaka''. Wraz z otwarciem remizy nastąpiło wręczenie Jednostce OSP Sztandaru, ufundowanego przez mieszkańców Radłowa.

W kolejnych latach nastąpiła największa aktywność społeczeństwa. Powstają drużyny pożarnicze chłopięce i dziewczęce, harcerskie oraz sekcja żołnierzy z pobliskiej Jednostki Wojskowej, a na zawodach sportowo-pożarniczych rangi gminnej, powiatowej i wojewódzkiej zajmują czołowe miejsca.

W 1980 roku, w dowód zasług na niwie pożarniczej i sportowej OSP otrzymuje samochód pożarniczy GBM STAR 25. Był on wraz z motopompą M800 PO5 samodzielnym źródłem wody do pożarów. Służył OSP przez 10 lat, gdyż w 1990 roku druhowie otrzymali z Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp. samochód pożarniczy GBA STAR 244. Służył on 22 lata dla dobra OSP i społeczeństwa, gdyż uczestniczył w wielu pożarach, a największymi z nich był: pożar lasu w Gizałkach pow. Pleszew 03.06.1992r., oraz pożar lasu w Kuźni Raciborskiej w dniach od 28.08-02.09.1992r. Te pożary to wielki chrzest bojowy ludzi i sprzętu.

Od 2012 roku Jednostka OSP szczyci się nowym samochodem ratowniczo-gaśniczym typu GBA 3/16 o nazwie RENAULT G-230, posiadający zbiornik o pojemności 3000l i wydajności autopompy typu CAMIVA 1600l/min. Ponadto samochód wyposażony jest w następujący sprzęt:

- agregat prądotwórczy WP20X

- oświetlenie halogenowe 2-lampowe zwane najaśnicą

- pompę do brudnej wody GP80

- 2 pilarki spalinowe do drewna marki Stihl

Jednostka OSP liczy 49 członków, w tym 18 uprawnionych do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Dołącz do nas
Google+