OSP Radłów
Walne Zebranie Sprawozdawcze

Walne Zebranie Sprawozdawcze

Dnia 18 lutego o godz. 14 w restauracji Adrianna odbyło sie Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Radłów za rok 2017.

Dnia 18 lutego 2018 roku w restauracji ,,Adrianna'' odbyło się walne zebranie sprawozdawcze jednostki OSP Radłów. Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście: Komendant Powiatowy PSP bryg. Jacek Wiśniewski, V-ce Prezes Powiatowego Związku OSP RP Andrzej Frąszczak, Członek Prezydium Zarządu Miejsko -Gminnego OSP Marian Danielewicz oraz władze wiejskie, gminne i powiatowe: sołtys wsi Radłów, pan Florian Dzięcioł, radny Gminy i Miasta Raszków, pan Jan Walkowiak, radna powiatu ostrowskiego pani Katarzyna Spiżak, dyrektor SP w Radłowie pani Iwona Pasternak oraz pani Anna Śniegocka, nauczycielka w SP w Radłowie. Na początku Prezes dh Rafał Zmyślony przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki w 2017 roku, następnie Skarbnik dh Wojciech Domagała przedstawił sprawozdanie finansowe a sprawozdanie komisji rewizyjnej prezentował jej przewodniczący dh Michał Osiewała. Po przedstawieniu sprawozdań nastąpiło wręczenie następujących odznaczeń: dh Michał Dopierała, dh Jakub Zarzecki, dh Wojciech Domagała otrzymali odznakę,, Strażak Wzorowy'', natomiast odznakę,, Wysługa lat 60'' na rzecz OSP otrzymał dh Zygmunt Szewczyk,,, Wysługa lat 30'' otrzymał dh Andrzej Zdziech,,, Wysługa lat 25'' otrzymał dh Remigiusz Kopeć. Kolejnym punktem zebrania był plan działalności i plan finansowy na rok bieżący, a następnie dyskusja na ten temat. Zaproszeni goście oraz druhowie OSP zabrali głos, zwracając uwagę na bardzo duże zaangazowanie wszystkich czlonkow, podnoszenie swoich kwalifikacji oraz działania w modernizację wozu bojowego i zakupy nowego sprzętu. Należy kontynuować tą działalność, poruszono także bardzo ważny temat modernizacjii remizy jednostki OSP. Podczas zebrania przegłosowano przyjęcie nowych członków, co bardzo cieszy. Po przyjęciu planów na rok 2018, zakończono zebranie.

Dołącz do nas
Google+