OSP Radłów
Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2016

Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2016

Dnia 5 lutego 2017 roku w restauracji ,,Adrianna'' odbyło się walne zebranie sprawozdawcze jednostki OSP Radłów.

Dnia 5 lutego 2017 roku w restauracji ,,Adrianna'' odbyło się walne zebranie sprawozdawcze jednostki OSP Radłów. Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście: Komendant Powiatowy PSP bryg. Jacek Wiśniewski, Prezes Gminny Związku OSP RP Andrzej Frąszczak oraz władze wiejskie i gminne: sołtys wsi Radłów, pan Florian Dzięcioł, radni Gminy i Miasta Raszków, pan Jan Walkowiak i pan Kazimierz Giwerski oraz pani Anna Śniegocka, nauczycielka w szkole podstawowej w Radłowie. Na początku Prezes dh Rafał Zmyślony przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki w 2016 roku, następnie Skarbnik dh Wojciech Domagała przedstawił sprawozdanie finansowe a sprawozdanie komisji rewizyjnej prezentował jej przewodniczący dh Michał Osiewała. Kolejnym punktem zebrania był plan działalności i plan finansowy na rok bieżący, a następnie dyskusja na ten temat. Zaproszeni goście oraz druhowie OSP zabrali głos i zauważyli bardzo duże zaangażowanie wszystkich członków jednostki w działaniach ratowniczo-gaśniczych, samodoskonaleniu się i podnoszeniu swoich kwalifikacji oraz pozyskiwaniu nowego sprzętu. Jednak należy kontynuować tą działalność, zauważono również potrzebę dalszego rozwoju, nowego sprzętu, modernizacji samochodu oraz zadbanie o lepsze warunki sanitarne w remizie. Podczas zebrania przegłosowano przyjęcie nowych członków, co bardzo cieszy. Po przyjęciu planów na rok 2017, zakończono zebranie.

Dołącz do nas
Google+