OSP Radłów
Podsumowanie roku 2016 OSP Radłów

Podsumowanie roku 2016 OSP Radłów

Podsumowując krótko rok 2016, był to rok bardzo dynamiczny dla naszej jednostki. Strażacy OSP Radłów interweniowali 17 razy, w tym 2 wyjazdy do pożarów, 3 do usunięcia gniazd owadów błonkoskrzydłych, 4 do wypadków drogowych, a reszta to były miejscowe zagrożenia. 11 akcji ratowniczo-gaśniczych było na terenie Radłowa.

Podsumowując krótko rok 2016, był to rok bardzo dynamiczny dla naszej jednostki. Strażacy OSP Radłów interweniowali 17 razy, w tym 2 wyjazdy do pożarów, 3 do usunięcia gniazd owadów błonkoskrzydłych, 4 do wypadków drogowych, a reszta to były miejscowe zagrożenia. 11 akcji ratowniczo-gaśniczych było na terenie Radłowa. Druhowie OSP w ramach ćwiczeń udoskonalających umiejętności przeprowadzili 15 zbiórek, w tym jedne ćwiczenia były wspólne z jednostką OSP Ostrów Wlkp. W ciągu 2016 roku 6 druhów podniosło swoje kwalifikacje i ukończyło różne szkolenia. Jednostka OSP Radłów także brała czynny udział w życiu Radłowa i całej gminy, 3 razy zabezpieczała imprezy masowe, 14 razy poczet sztandarowy był obecny na różnego typu uroczystościach, przeprowadzono również pokaz akcji ratowniczo-gaśniczej dla szkoły Podstawowej w Radłowie. W 2016 roku odbyło się 13 posiedzeń zarządu OSP. Strażacy pomagają nie tylko podczas wyjazdów alarmowych, oddali w sumie 5 litrów krwi oraz brali udział w charytatywnym turnieju piłki nożnej w Nowych Skalmierzycach, z którego dochód był przeznaczony dla potrzebujących rodzin. Drużyna MDP z powodzeniem brała udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej, a nasza zawodniczka wygrała etap gminny na poziomie szkół podstawowych. Drużyna MDP brała również udział w gminnych zawodach sportowo pożarniczych, gdzie uplasowała się na 5 miejscu. Nasi druhowie, którzy pełnią służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Ostrowie Wlkp. brali udział w Mistrzostwach Wielkopolski w sporcie pożarniczym, Mistrzostwach Wielkopolski strażaków w piłce siatkowej oraz w Mistrzostwach Polski strażaków w biegu na 10 km. Te wszystkie osiągnięcia były możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu samych strażaków oraz dzięki wsparciu Gminy i Miasta Raszków, radnych gminnych i powiatowych, rady sołeckiej i samych mieszkańców wsi Radłów, którzy nas wspomagają przy sprzedaży kalendarzy. Dzięki tym wszystkim ludziom i instytucjom możemy inwestować w zakup nowego sprzętu i podnosić swoje umiejętności, żeby jeszcze lepiej służyć społeczeństwu.

Dołącz do nas
Google+