OSP Radłów
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OSP Radłów

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OSP Radłów

Dnia 21 lutego 2016 roku w restauracji ,,Adrianna'' odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze jednostki OSP Radłów.

Dnia 21 lutego 2016 roku w restauracji ,,Adrianna'' odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze jednostki OSP Radłów. Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni przedstawiciele KP PSP Ostrów Wlkp, kpt. Łukasz Aleksandrzak oraz władz wiejskich, gminnych i powiatowych: sołtys wsi Radłów, pan Florian Dzięcioł, radni Gminy i Miasta Raszków, pan Jan Walkowiak i pan Kazimierz Giwerski oraz pani Katarzyna Spiżak, radna powiatu ostrowskiego. Po przedstawieniu przez Prezesa dh Krzysztofa Kopeć sprawozdania z działalności jednostki, natępnie sprawozdania finansowego i sprawozdania komisji rewizyjnej nastąpiła uroczystośc wręczenia medali i odznaczeń za zasługi. Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP uhonorowało Złotym Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa" dh Floriana Dzięcioł oraz dh Grzegorza Nowaka. Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP uhonorowało Srebrnym Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa" dh Andrzeja Zdziecha, dh Jana Walkowiaka oraz dh Wałkowskiego Tomasza. Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP uhonorowało Brązowym Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa" dh Remigiusza Kopeć, dh Krzysztofa Kopeć oraz dh Michała Maląga. Prezydium zarządu powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP przyznało odznakę ,, Strażak Wzorowy'' następującym druhom: Rafał Zmyślony, Łukasz Walkowiak, Michał Osiewała, Mateusz Zdziech, Robert Worobiec, Łukasz Stremlau, Marcin Zawielak i Karol Bodura. Warto dodać także, że podczas powiatowych obchodów dnia strażaka dh Pawłowski Stanisław otrzymał odnakę honorową „SEMPER VIGILANT” (Wiecznie Czuwający). Po zatwierdzeniu planu działalności i planu finansowego na rok 2016 natapiło głosowanie nad wyborem nowego zarządu jednostki. Wyniki wyborów przedstawiają się w natepujący sposób:
Prezes- dh Rafał Zmyślony
Naczelnik- dh Andrzej Zdziech
Z-ca Naczelnika- dh Jakub Zarzecki
Z-ca Prezesa- dh Łukasz Walkowiak
Skarbnik- dh Wojciech Domagała
Gospodarz- dh Robert Worobiec
Sekretarz- dh Stanisław Pawłowski
Członek Zarządu- dh Michał Maląg
Członek Zarządu- dh Krzysztof Kopeć
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- dh Michał Osiewała
Sekretarz Komizji Rewizyjnej- dh Michał Dopierała
Członek Komisji Rewizyjnej- dh Grzegorz Nowak.
Na zakończenie zebrania nowy zarząd podziękował ustępującej władzy za dotychczasowe osiągnięcia i zaangażowanie. Prezes w imieniu całego zarządu podziękował za zaufanie i obiecał rzetelne wykonywanie swoich obiązków.

Dołącz do nas
Google+