OSP Radłów
Zebranie sprawozdawcze OSP Radłów za rok 2014

Zebranie sprawozdawcze OSP Radłów za rok 2014

Dnia 01.02.2015 roku w restauracji ,,Adrianna’’ o godz. 14.00 odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Radłowie.

     Zebranie otworzył Prezes OSP, Dh Kopeć Krzysztof. Po wybraniu przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków przystąpiono do przedstawienia sprawozdania z działalności OSP za rok 2014, sprawozdania finansowego i komisji rewizyjnej. Następnie przedstawiono plan działalności i plan finansowy na rok bieżący i oba zostały poddane dyskusji. Udzielono absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy i przyjęto plany na rok 2015. Podczas dyskusji i wolnych wniosków głos zabrali zaproszeni goście:
- Dh Frąszczak Andrzej, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP
- Walkowiak Jan, radny Gminy i Miasta Raszków
- Giwerski Kazimierz, radny Gminy i Miasta Raszków
- Dzięcioł Florian, Sołtys wsi Radłów
Wszyscy byli zgodni, że był to bardzo dobry rok dla naszej jednostki, który owocował w nowy sprzęt, szkolenia i zdobycze doświadczenia. Zaangażowanie druhów jest bardzo duże i mamy nadzieje że to przyniesie za sobą dofinansowanie nowego sprzętu, kolejnych szkoleń i nowych członków naszej jednostki. Zarząd OSP podziękował również za bardzo dobrą współpracę z przedstawicielami Gminy i Miasta Raszków, Sołectwem wsi Radłów i Szkołą Podstawową w Radłowie. Następnie przegłosowano uchwały i wnioski do realizacji i przewodniczący zakończył zebranie.

Dołącz do nas
Google+