HISTORIA POWSTANIA OSP KORYTNICA

HISTORIA OSP KORYTNICA

13. 05. 1933r na zebraniu wiejskim podjęto decyzję o powołaniu do życia OSP w Korytnicy.

Pierwszym prezesem został dh LUDWIK KAŁĄŻNY, naczelnikiem dh JAN WITCZAK a sekretarzem dh TOMASZ RACZKOWSKI.

Ze składek społeczeństwa wsi zakupiono pierwszą ręczną sikawkę.

W roku 1947 mieszkańcy wsi ufundowali sztandar służący nam do dnia dzisiejszego przez 66 lat.

Systematycznie powiększał się stan posiadania sprzętu pożarniczego.

W roku 1959 OSP w Korytnicy otrzymała przyczepę gaśniczą i motopompę.

Sprzętu przybywało a remiza mieściła się w starej, drewnianej szopie.

Na zebraniu w 1971r zapadła decyzja o konieczności budowy remizy i „Domu Strażaka”. Po 6 – cio letnim cyklu budowy, prowadzonej w całości w czynie społecznym, w 1977r 30 października , „Dom Strażaka” w Korytnicy został oddany do użytku i stał się ośrodkiem kultury naszej wsi.

Pierwszy samochód dla OSP Korytnica - Dodge 

Ciągłej wymianie na nowszy, sprawniejszy i bardziej wydajny, podlegał sprzęt pożarniczy. W roku 1998 zakupiono za własne fundusze i we własnym zakresie przystosowano do celów pożarniczych samochód marki „NYSA”.

Od dnia 01. stycznia 2000 roku jednostka została przekwalifikowana z jednostki typu „ M „ na jednostkę typu „ S – 1 „ a w maju 2000 roku sztandar naszej jednostki został odznaczony „ Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.”

W październiku 2006 roku, wzbogaciliśmy się o nową motopompę M 8 / 8, nową pełną linię gaśniczą, drabinę, oraz wyposażenie osobiste strażaka ochotnika nie odbiegające jakością od standardowego wyposażenia strażaka zawodowego.

W 75 rocznicę powstania jednostki, dniu 15 lipca 2008 roku sztandar naszej jednostki odznaczony został Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

W roku 2011 OSP została wyposażona w samochód gaśniczy LUBLIN II zakupiony przez Urząd Gminy i Miasta w Raszkowie.

Wraz z upływem lat następowały również zmiany w składzie osobowym. Pożegnaliśmy wielu zasłużonych druhów, którzy odeszli na wieczną służbę. Obecni członkowie OSP godnie i z zapałem kontynuują dzieło służby zgodnie z hasłem umieszczonym na naszym sztandarze „Bogu na chwałę – bliźniemu na ratunek”.

Dołącz do nas
Google+