Historia OSP Ludomy

Wstęp

Podczas wycofywania się oddziałów wojsk niemieckich stacjonujących w Ludomach i okolicach pod koniec II Wojny Światowej, został zniszczone wszystkie dokumenty oraz zapiski historyczne o drużynach pożarowych na terenie Ludom. Poniższa historia jest ustnym przekazem od druha Stanisława Suszka.
Nieoficjalne Początki

Nieoficjalnie początki działania Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie wsi Ludomy datuję się na okolice 1920 roku, wtedy to wieś kupiła pompę ręczną typu dwustopniowego na podwoziu wozu konnego, która była używana przez zastęp ochotników na potrzeby obrony wsi.
Powstanie OSP

Oficjalną datą powstanie OSP w Ludomach jest rok 1936, w którym to OSP Ludomy przystąpiło do Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Funkcje pierwszego prezesa OSP przypadła druhowi Kałużnemu Romanowi, pierwszym naczelnikiem został druh Rybarczyk Józef, który pełnił swoją funkcję do 1939 roku.
OSP Ludomy obejmowało ochroną wsie:
- Ludomy,
- Dąbrówka Ludomska,
- Lipa,
- Ludomki,
- Orłowo,
- Chlebowo.
Remiza

Pierwsza remiza znajdowała się na dzisiejszym skrzyżowaniu trasy na Ryczywół z drogą krajową nr 178.
Zdj.1 Fotografia grupowa z 1950 roku, w tle remiza oraz pompa ręczna na wozie

II Wojna Światowa

OSP Ludomy działało podczas II Wojny Światowej pod administracją niemiecką. W tym okresie prezesem nadal był druh Roman Kałużny.
Okres Powojenny 1945-1950

W 1945 roku po odzyskaniu niepodległości OSP Ludomy powróciło pod administracje ZOSP. Wybrano nowy zarząd OSP, prezesem został kolejny raz druh Roman Kałużny, zaś na naczelnika wybrano druha Łukasza Polcyna, który pełnił swoją funkcję do 1950. W 1950 naczelnikiem został druh Rzepka Ludwik.
Polska Rzeczypospolita Ludowa 1950 -1989

W 1950 roku na stanowisko naczelnika został wybrany druh Zygmunt Adamek.
W roku 1958 miał miejsce wielki pożar gospodarstwa Krzemieniowskiego. Po tym zajściu OSP Ludomy otrzymała od OSP Oborniki motopompę „Leopolia PO1″. Został zakupiony wóz z kołami ogumowanymi do jej transportu. Na początku wóz ciągnięty był przez zaprzęg konny, aby w połowie lat 60-tych być zmienionym na konie mechaniczne w postaci ciągnika (podobno był to Zetor).

W 1961 roku nastąpiła zmiana zarządu. Na stanowisku prezesa OSP druha Romana Kałużnego zmienił druh Henryk Nawrocki. Naczelnikiem został druh Jan Nowicki.

W 1971 roku nastąpiła zmiana na stanowisku prezesa OSP, został nim druh Stanisław Polcyn.

Zdj.2 Zdjęcie specjalne – Nawiedzenie Matki Bożej – Pielgrzymka obrazu z Jasnej Góry – 1977 r.

W 1975 roku, wieś przekazała nowy budynek na remizę dla OSP, gdyż umiejscowienie ówczesnego kolidowało z planem budowy drogi krajowej 178. Przekazany budynek do dziś służy OSP Ludomy jako remiza i aktualnie jest w trakcie remontu i rozbudowy.

Zdj.3 Zdjęcie aktualnej remizy podczas rozbudowy z marca 2012r.

W 1976 roku na stanowisku naczelnika, druha Jana Nowickiego zmienia druh Stanisław Suszek.

Obydwaj, druh Stanisław Polcyn oraz druh Stanisław Suszek, na stanowiskach pozostali do 2006 roku.

W 1979 województwo pilskie przekazało na stan OSP nowy wóz gaśniczy ŻUK – GLM (Gaśniczy Lekki z Motopompą) wraz z osprzętem, drabiną nasadową oraz nową motopompę „Polonia PO5″.

W 1980 roku miał miejsce wielki pożar w centrum Ludom. Pochłonął on kompleks mieszkalno gospodarczo użytkowy, w którego skład wchodziły mieszkania, klub rolnika, restauracja, fryzjer i sala widowiskowa.

Pierwsza drużyna pożarnicza powstała w 1986r. W pierwszej drużynie były same dziewczęta, z czasem dołączali również i chłopcy. MDP OSP Ludomy istnieje do dziś. Największym sukcesem drużyny dziewcząt było zajęcie w 1988r. II miejsce w V wojewódzkich zawodach sportowo-pożarniczych młodzieżowych drużyn OSP.

Zdj.4 Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza – 1988r.

III Rzeczpospolita Polska 1989 – 2012

W 1992 roku miał miejsce wielki kilkudniowy pożaru Puszczy Nadnoteckiej w Miałach, OSP Ludomy brała czynny udział w zabezpieczanie i gaszeniu wraz z innymi zastępami OSP i PSP.
W 1995 roku strażacy z OSP Ludomy rozpoczęli oddawanie krwi na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Oddawanie krwi na WOŚP trwa do dzisiejszego dnia.

W 1998 roku wieś ufundowała sztandar ze świętym Florianem dla OSP. Uroczyste przekazanie wraz z poświęceniem odbyło się 2 maja 1998 roku.

W 2003 roku, OSP otrzymuje od urzędu gminy wóz bojowy Star 244 – GBA (gaśniczy ze zbiornikiem na wodę „beczka” i autopompą). ŻUK GLM będący do czasu przekazania Stara na stanie OSP Ludomy, został przekazany do OSP Piotrowo.

Zdj.5 Zdjęcie z Dnia Dziecka w Lipie – 2011r.

W 2006 roku na prezesa zarządu OSP Ludomy został wybrany dotychczasowy naczelnik, druh Stanisław Suszek. Na stanowisko naczelnika został wybrany druh Zbigniew Nogalski. Wiceprezesem zostaje druh Ryszard Suszek, zaś zastępcą naczelnika wybierany jest Przemysław Suszek. W tym składzie zarząd trwa do dnia obecnego.

W 2009 roku urząd gminy Ryczwół, przekazał na stan OSP, piłę spalinową Stihl 440.

Zdj.6 GBA Star w nowym garażu.

W 2010 roku PSP Oborniki przekazało dla OSP Ludomy używane nożyce hydrauliczne, rozpierak, pompę szlamową elektryczną oraz piłę do cięcia stali. Ze środków własnych OSP zakupiło agregat prądotwórczy o mocy 2KW. Urząd gminy Ryczywół przekazał dla OSP motopompę pływającą Niagara. Marcin Olech podarował na potrzeby OSP nowe szypy i szpadle.

W 2011 roku GBA Star 244 przeszedł generalny remont nadwozia, silnika oraz przegród. Remont został wykonany własnymi siłami przez strażaków w czynie społecznym. Potrzebne części i materiały zostały zakupione ze środków własnych. W tym samym roku rozpoczął się remont i rozbudowa remizy o nowy garaż.

Zdj.7 Pomieszczenie główne w remizie.

Od 2012 roku strażacy z OSP Ludomy oddaje krew do własnego banku krwi oraz nadal oddaję krew dla WOŚP.

Zdj.8 Odnowiona remiza i odrestaurowana sikawka kona

W 2012 roku OSP Ludomy z własnych środków zakupiło prądownice turbo 52, z środków Urzędu Gminy aparat oddechowy, zestaw ratownictwa medycznego z tlenoterapią – nosze i szyny Kramera od sponsora. W czynie społecznym druhowie wykonali prace remontowe związane z odnowieniem remizy. W 2012 roku druhowie OSP Ludomy oddali łącznie około 30 litrów krwi.

MDP z OSP Ludom uczestniczyli w obozie szkoleniowo-wypoczynkowym gdzie doskonalili zdolności i wiedzę o pożarnictwie.

Plany Na Przyszłość

Pozyskanie drugiego wozu bojowego.
Zakup/Pozyskanie kolejnych aparatów oddechowych.
Dalsze szkolenia ratowników medycznych.
Dołączenie do Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczego.

Dołącz do nas
Google+