Historia

Ochotnicza Straż Pożarna w Lipie została założona w kwietniu 1946 roku.

Założycielami byli:

Stanisław Cofta – prezes

Franciszek Stelmaszyk –naczelnik

Piotr Rembacz – sekretarz

Józef Dorna - skarbnik

W latach 1947 – 1962 straż posiadała sikawkę ręczną typu K.V.

Przez cały czas swej działalności OSP w Lipie odczuwała brak pomieszczenia na sprzęt przeciwpożarowy.

Pierwsze pomieszczenie na sprzęt było w stodole w przedszkolu. W późniejszym czasie przydzielono nam pomieszczenie w domu gminnym koło szkoły. Następnie sprzęt został przeniesiony do domu pani Urban. Obecnie zamieszkuje dom panią Koralewską Irenę. W 1968 roku przeniesiono sprzęt do budynku, w którym obecnie mieszka pani Chudziak.

W 1949 roku OSP Lipa brała udział w pożarze zabudowań pana Grządzielewskiego w Lipie, brała również udział w pożarze u pana Kudra w Ludomach. W 1966 roku w czerwcu uderzenie pioruna i pali się stodoła u pana Dmytruszyńskiego w naszej miejscowości bierze udział nasza OSP.

1955 roku OSP Lipa brała udział w zawodach gminnych Oborniki – Północ w Nowołaskońcu, gdzie zajęła 1 miejsce w swojej grupie. Następnie brała udział w zawodach powiatowych, gdzie zajęła 3 miejsce.

W 1962 roku zmienił się zarząd OSP w Lipie.

W skład jego weszli:

Cofta Stanisław – prezes

Chmielewski Stefan – naczelnik

Jessa Józef – sekretarz

Olech Stefan – skarbnik

Krüger Franciszek – gospodarz

Po wyborze w 1962 roku Zarząd podjął decyzję o powołaniu drużyny młodzieżowej przy OSP Lipa, która rozpoczęła swą działalność z chwilą jej powołania.

Szkoleniem tych chłopców zajął się naczelnik druh Stefan Chmielewski.

W 1963 roku jednostka otrzymała motopompę i została przekwalifikowana do typu K.M. systematyczny udział drużyny młodzieżowej w zawodach Rejonowych i Powiatowych spowodował uzyskanie I i II miejsca.

W 1966 roku drużyna zajęła I miejsce w zawodach powiatowych i zakwalifikowała się na pierwsze zawody drużyn młodzieżowych i harcerskich, które odbyły się we Wrześni w 1967r. na trzydzieści startujących drużyn w grupie I, M.D.P. z Lipy zajęła III miejsce.

W 1968 roku Zarząd na swym posiedzeniu podjął decyzję budowy remizy i świetlicy.

Z inicjatywą budowy wystąpili:

Prezes Stanisław Cofta i naczelnik Stefan Chmielewski.

Decyzję tę poparli pozostali członkowie zarządu, Przewodniczący Rady Gromadzkiej w Ludomach – Kazimierz Skomski oraz Komendant Powiatowy – Czesław Ratajczak.

Budowę remizy rozpoczęto czynem społecznym w 1969 roku.

Prace transportowe zostały wykonane w czynie społecznym przez Kółko Rolnicze w Lipie i Zakład Torfowy w Chlebowie. Transport żwiru z Kowanówka odbywał się nocą, ponieważ w dzień nie było czasu. Materiał na budowę pochodził z rozbiórki stodoły w Łopiszewie oraz z cegielni w Gorzewie. Budowę remizy zakończono we wrześniu 1970 roku i została oddana do użytku.

Dokonano tego dzieła dzięki ofiarnej pracy mieszkańców oraz strażaków z całej wsi, a na szczególne wyróżnienie zasługuje Koło Gospodyń Wiejskich i Kółko Rolnicze.

W otwarciu tego obiektu wzięli udział przedstawiciele naczelnych władz politycznych i administracyjnych powiatu:

I sekretarz KPPZR Stefan Żurawski

Sekretarz PKZSL Józef Jessa

Komendant Powiatowy Straży Pożarnej Czesław Ratajczak

Prezes Oddziału Powiatowego Henryk Kaliszan

Przedstawiciel Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Zarządu OSP w Poznaniu Stanisław Kamiński

Przedstawiciel Prezydium Powiatowej Rady narodowej Jerzy Borowicz

 

Od założenia OSP w Lipie do gaszenia pożarów jeździło się końmi. Właścicielami dwóch par koni byli rolnicy: Jezierski Władysław i Jaskuła Henryk.

W 1971 roku przyznano naszej jednostce samochód pożarniczy typu Star 21, który służył nam do 1984 roku. Pierwszym kierowcą był naczelnik Chmielewski Stefan, który zajmował się tymi pojazdami do roku 2000.

W 1975 roku po reorganizacji województw zostaliśmy przydzieleni do Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Czarnkowie. W 1980 roku nastąpiła kolejna i nasza jednostka została przeniesiona do Rejonowej Komendy Straży Pożarnej w Chodzieży, a w 1992 roku do Komendy Rejonowej Straży Pożarnej we Wągrowcu.

W 1983 roku Zarząd OSP podjął decyzję rozbudowy remizy. 22 lipca 1984 oddano do użytku rozbudowany budynek remizy. Wszystkie prace budowlane udało się wykonać dzięki dużemu zaangażowaniu strażaków oraz mieszkańców naszej wsi. W transporcie materiałów budowlanych pomagała nam Międzykółkowa Baza Maszynowa w Ludomach. Pomoc udzielił nam również Urząd Gminy w Ryczywole z Naczelnikiem Gminy Jerzym Gackiem oraz Przewodniczącym Rady Gminy Tadeuszem Ostrowskim. Na dokończenie budowy Oddział PZU Piła przekazał 1 milion złotych.

W marcu 1984 utrzymaliśmy nowy samochód gaśniczy Star 266, który służył nam do 2011r.

Należy również wspomnieć o sukcesach naszej jednostki w zawodach pożarniczych. Największym osiągnięciem było zdobycie drugiego miejsca w zawodach wojewódzkich w Wałczu w 1982 roku oraz zakwalifikowanie się do zawodów strefowych w Koszalinie w 1983 roku gdzie zajęliśmy piąte miejsce w grupie seniorów. Startowały tam drużyny z pięciu województw. Dużym osiągnięciem było zajęcie 9 miejsca na dwadzieścia startujących drużyn w zawodach w Górce Klasztornej. Udział w zawodach wojewódzkich i strefowych brali następujący druhowie: Parys Franciszek, Koralewski Józef, Stroiński Zenon, Boch Tadeusz, Szrama Grzegorz, Cofta Jan, Banaszak Roman, Krüger Henryk, Chmielewski Konrad, Ptaszyński Henryk. Sekcję przygotowywał do zawodów naczelnik Chmielewski Stefan. W zawodach gminnych i powiatowych drużyny naszej jednostki zajmowały czołowe miejsca o czym świadczy sala pamięci.W1982roku nastąpiła zmiana zarządu w skład jego weszli Prezes Cofta Stanisław,Naczelnik Chmielewski Stefan ,Skarbnik Olech Stefan ,Gospodarz Franciszek Parys.

W 1986 roku nastąpiła zmiana zarządu OSP, w którego skład weszli:

Parys Franciszek – prezes

Chmielewski Stefan – naczelnik

Steinke Jan – sekretarz

Olech Stefan – skarbnik

Koralewski Józef - gospodarz

 

W 1991 roku nastąpiła zmiana skarbnika z powodu śmierci Stefana Olecha. Funkcję tę przejął Jan Steinke, a sekretarzem został Pocentek Wojciech.

W czasie istnienia naszej jednostki zawsze braliśmy udział w gaszeniu pożarów i likwidacji innych klęsk żywiołowych.

Do największych pożarów, w jakich brała udział nasza jednostka w tamtych latach należy zaliczyć pożar Puszczy Nadnoteckiej w 1992 roku w Miałach. Drugim co do wielkości był pożar w Kaziopolu i Boruchowie.

Prezes Parys Franciszek w czasie, kiedy pełnił tę funkcję sumiennie wykonywał swoje obowiązki zgodnie z zamierzeniami zarządu. Z dużym zaangażowaniem zajął się szkoleniem drużyn młodzieżowych i seniorów, które odnosiły duże sukcesy na zawodach gminnych i powiatowych.

W 1995 roku na walnym zebraniu została podjęta uchwała o wstąpieniu do KSRG. W 1997r prezes Franciszek Parys odebrał nominacje w komendzie rejonowej w Wągrowcu o wstąpieniu do tego systemu.

W 2003 roku dzięki Urzędowi Marszałkowskiemu otrzymaliśmy torbę R1, nosze szyny Kramera oraz przecinarkę do stali i betonu.

W 2004 roku udało się znaleźć sponsora – firmę „HARBOR POINT” z siedzibą w Poznaniu. Dzięki pomocy finansowej prezesa tej firmy Pana Witolda Jacaka zakupiono pompę „Niagarę"

W styczniu 2006 roku zmienił się skład zarządu:

Najderek Leszek – prezesPapiór Sławomir – naczelnikChmielewski Konrad – sekretarzPartyka Adam – skarbnikKabaciński Ireneusz – gospodarz

W 2006 roku władze zarządu podjęły starania, aby zdobyć fundusze na zakup sztandaru. Udało to się dzięki ofiarności mieszkańców naszej wioski, a także pomocy finansowej Urzędu Gminy w Ryczywole.12 maja 2007r sztandar został poświęcony i przekazany jednostce.

1.jpg

Podczas przekazania sztandaru jednostka otrzymała pompę wysoko wydajną do wody czystej przekazaną z PSP.

2.jpg

Dzięki corocznej dotacji z KSRG można było zakupić nowe mundury bojowe i koszarowe, buty bojowe, hełmy typu Gallet, aparat prądotwórczy, urządzenie do rozruchu samochodu, radiostacje nasobne, aparaty powietrzne typu Auer

W czasie istnienia naszej jednostki druhowie nasi angażowali się również w prace społeczne. Od wybudowania sali i remizy największe prace to czyszczenie i napełnianie wodo zbiornika p-poż, wywiercenie studni i założenie hydroforu i wody, położenie asfaltu przed garażem, naprawa kanału garażu który się zawalił, sadzenie topoli przy boisku które zostały wycięte przy modernizacji boiska sportowego, przeróbka starego garażu na kuchnie, pokój dla sportowców i sanitariat, koszenie trawy wokoło obiektu, naprawa stołów i krzeseł, szklenie okien, palenie w piecach ,a później w centralnym, szpachlowanie i malowanie sali, wymiana instalacji elektrycznej. W czynie zostały wykonane lampy do sali które służyły 20 lat i wiele innych prac. Większość funduszy na te prace pochodziło z organizowanych przez strażaków dyskotek. Niektóre materiały zakupił urząd gminy.

W 2009 roku członek MDP Dh Szymon Chmielewski brał udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej, na etapie gminnym zajął 1 miejsce, na etapie powiatowym również 1 miejsce, niestety w eliminacjach wojewódzkich znalazł się tylko w pierwszej dziesiątce. Rok później przeszedł etap gminny z 1 miejscem, natomiast tym razem nie udało mu się dostać do eliminacji wojewódzkich zajmując 5 miejsce na etapie powiatowym.

W 2011 roku nastąpiła kolejna zmiana zarządu. W jego skład weszli:

Parys Franciszek – prezes

Papiór Sławomir – naczelnik

Banaszak Arkadiusz - sekretarz

Najderek Leszek – skarbnik

Zawal Marek – gospodarz

 

W czasie istnienia naszej jednostki należało do niej od 20 do 35 członków w zależności od lat i dwie drużyny młodzieżowe.

Zarząd OSP na posiedzeniu podjął uchwałę organizacji obchodów 65-lecia powstania jednostki na dzień 16 lipca 2011r.

Jednostka nasza dzięki funduszom z KSRG wzbogaciła się w Agregat prądotwórczy i pompę szlamową do brudnej wody oraz 3 mundury bojowe Nomex. Dzięki sponsorom z okazji 65 lecia OSP mogliśmy zakupić 5 mundurów wyjściowych. Z tej także okazji nasi Druhowie dostali oznaki za wysługę lat, natomiast seniorzy Stefan Chmielewski, Jan Steinke i Jerzy Figiel otrzymali pamiątkowe Zegary. Druhowie z okazji swego święta wymalowali Garaż i wykonali wiele prac porządkowych wokół sali i remizy .Ugotowaliśmy 150 litrów grochówki dla wszystkich ,a dla gości proszonych był poczęstunek na sali, wszystko zakończyło się zabawą taneczną. W Listopadzie podczas przeglądu sprzętu z PSP wycofano nam stara 266 z powodu złego stanu technicznego, i czasowo otrzymaliśmy stara 200 z OSP Ryczywół. Czekamy na decyzje Rady Gminy co do kupna innego lub remontu naszego stara 266. W roku 2011 pisaliśmy dwa wnioski o zabezpieczenie finansowe na remont lub zakup innego samochodu bez odzewu.

W roku 2012 po zebraniu sprawozdawczym na posiedzeniu zarządu podjęliśmy decyzje o wyremontowaniu pokoiku zarządu, założeniu umywalki i podłączeniu do kanalizacji, aby można było odpocząć i umyć ręce po akcji. Prace te zostały wykonane z własnych pieniędzy naszych druhów. Koszt to 1500 zł. Prace te polegały na wyszpachlowaniu ścian sufitu, przeróbce instalacji elektrycznej, zakupie sofy, zamontowaniu umywalki, podłączeniu kanalizacji wymalowaniu i powieszeniu plakatu z naszym starem 266.

3.jpg

W miesiącu marcu Druh Łukasz Chmielewski ukończył kurs ratownika medycznego. W kwietniu 3 druhów z MDP uczestniczyło w powiatowym turnieju wiedzy pożarniczej i zajęli miejsca 2, 5 i 6.

W maju została zamontowana nowa brama do garażu, brama została zakupiona dzięki:

Fundusz Wiejski – 5000zł

Urząd Gminy – Reszta kwoty.

Obróbki tej bramy podjęli się druhowie za własne pieniądze wstawili też brakujące okno na wierzy koszt tej pracy to 650 zł - towar oraz własna praca. W miesiącu maju druh Pocentek zamontował lampę na słupie przy remizie, koszt 300 zł.

16 maja 2012r. odszedł z naszych szeregów najstarszy nasz Druh Stefan Chmielewski był on wieloletnim naczelnikiem naszej jednostki jak i długoletnim komendantem gminnym.

4.jpg

Następne posiedzenie zarządu to podjęcie uchwały o remoncie remizy na zewnątrz okazało się że dostaniemy na ten cel pieniądze z gminy, prace te zostały wykonane całkowicie w czynie społecznym, a za własne składki został wymalowany znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych na wieży, który kosztował nas 300zł.

5.jpg

Do tych prac należało szpachlowanie ścian, przyklejenie siatki, położenie tynku, zamontowaniu opierzenia parapetów i pomalowaniu ścian.

6.jpg

 

Od 18-31 sierpnia 8 druhów z MDP przebywało na obozie MDP w Mirosławcu pod Wałczem, dwóch z nich to Szymon Chmielewski i Damian Chmielewski ukończyli kurs dowódców MDP, a Mikołaj Przesławski, Dawid Neumann, Jacek Gondek, Monika Rembacz, Wiktoria Koralewska kurs podstawowy MDP.

21 sierpnia 2012r dotknęła nas znów przykra wiadomość, zmarł nagle nasz druh mając 56 lat Konrad Chmielewski, przez kilka lat był zastępcą Naczelnika w naszej jednostce, kilka dni przed śmiercią pomagał jeszcze przy remoncie remizy.7.jpg

Po wykonaniu remontu na zewnątrz, na posiedzeniu zarządu podjęliśmy decyzje o remoncie remizy wewnątrz, ponieważ została nam części materiału i pieniędzy przeznaczonych na ten remont i w porozumieniu z Wójtem Gminy rozpoczęliśmy remont w wewnątrz remizy i znów mobilizacja druhów. Remont polegał na szpachlowaniu i wymalowaniu ścian i sufitu wymianie oświetlenia garażu i zewnątrz wymianie desek na kanale. Prace te udało nam się ukończyć końcem listopada. Wszystkie prace były wykonane w czynie społecznym, a narzędzia i rusztowania potrzebne do wykonania tych prac należały do naszych druhów. Koszt robocizny przy pracach wewnątrz i na zewnątrz to 7000zł.8.jpg

W miesiącu wrześniu i październiku 3 naszych druhów ukończyło kurs podstawowy strażaka ratownika byli to:

Balcerowiak Michał, Banaszak Arkadiusz i Zawal Jarosław. Ponowiliśmy wniosek do Rady Gminy o zabezpieczenie finansowe na rok 2013 na remont naszego lub zakup innego samochodu pożarniczego - czekamy na odpowiedź. 29 Października mieliśmy kontrole Urzędu Gminy, komisji budżetowej, komisji rewizyjnej. Członkowie tej komisji byli bardzo zachwyceni ilością i jakością wykonanych prac. W listopadzie 3 naszych druhów ukończyło kurs ratownika technicznego byli to:

Gondek Paweł, Banaszak Arkadiusz, Dawid Chmielewski. Druhowie nasi włączyli się też w akcje pozyskania 1% z podatku z czego uzyskaliśmy za 2012 rok 385,90 zł. Rok zakończył nam pogrzeb byłego druha Władysława Frankiewicza. Wszystkim druhom którzy zaangażowali się w wykonanie tych zadań serdecznie dziękuje

W 2013r. 2 naszych Druhów ukończyło kurs Ratownika Technicznego. Byli to Bartosz Gellert i Jarosław Zawal. Za pieniądze otrzymane z 1% zakupiliśmy dwa komplety kluczy naprawczych, a za pieniądze z Krajowego Systemu zakupiliśmy 7 par butów, 5 sztuk kominiarek, 7 sztuk rękawic, 2 ubrania specjalne NOMEX i 2 latarki na łączną kwotę 7929,30 zł.

Po długich staraniach zarządu i przychylności Rady Gminy Ryczywół i Wójta Jerzego Gacka udało nam się zakupić samochód marki Star 266, którego przekazanie i poświęcenie nastąpiło 10.11.2013r. Samochód ten został nazwany imieniem byłego dh Stefana Chmielewskiego „Stefan” a matką chrzestną została jego żona Lubomira Chmielewska.

9.jpg10.jpg11.jpg

Dołącz do nas
Google+