OSP Dąbcze
Potwierdzone kwalifikacje dla druhów z OSP.

Potwierdzone kwalifikacje dla druhów z OSP.

Ratowanie życia ludzkiego podczas pożarów, wypadków drogowych i innych miejscowych zagrożeń to jedno z zadań jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Utrzymywanie wysokiego poziomu prowadzonych działań medycznych wymaga wielu godzin szkoleń i ćwiczeń.

W miesiącu kwietniu br w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie zorganizowane zostało szkolenie przypominające zakończone egzaminem potwierdzającym kwalifikacje z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla strażaków ratowników jednostek OSP włączonych do KSRG z terenu miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego. Egzamin taki zdają ratownicy co 3 lata. Jest to kolejny stopień wtajemniczenia dla 20 młodych adeptów sztuki pożarniczej. Wykłady prowadzili instruktorzy MED GROUP z Rawicza.

Dołącz do nas
Google+