OSP Dąbcze
Szkolenie podstawowe na Strażaka-Ratownika

Szkolenie podstawowe na Strażaka-Ratownika

W okresie od 18.01.2014 - 15.03.2014r. w Komendzie Miejskiej w Lesznie realizowane było Szkolenie Podstawowe Strażaków-Ratowników OSP.

 Proces szkolenia obejmował 104 godziny zajęć wykładowych, pracy ze sprzętem i ćwiczeń praktycznych. Jednym z elementów szkolenia było pozytywne zaliczenie testu/ćwiczeń w nowo powstałej w KM PSP w Lesznie komory dymowej. Do testowego egzaminu teoretycznego i części praktycznej przystąpiło 49 słuchaczy kursu, którzy zakończyli szkolenie wynikiem pozytywnym. Z pewnością nowi adepci sztuki pożarniczej szybko zasilą szeregi swoich macierzystych jednostek.

Dołącz do nas
Google+