OSP Dąbcze
CZAD - Cichy Zabójca

CZAD - Cichy Zabójca

Tlenek węgla jest bezbarwnym i bezwonnym silnie trującym gazem. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwiobiegu. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu do krwi i powoduje uszkodzenia mózgu oraz innych narządów. Jeśli używasz węgla i drewna, dokonaj okresowych przeglądów nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Gdy używamy gazu ziemnego czy oleju opałowego - nie rzadziej niż raz na pół roku. Zarządca budynku ma obowiązek przeglądu instalacji wentylacyjnej.

JAK RATOWAĆ POSZKODOWANEGO?

Należy zapewnć mu dopływ świeżego powietrza:

  • natychmiast otwórz okna i drzwi, by z pomieszczenia usunąć truciznę,
  • jak najszybciej wynieś poszkodowanego na śweże powietrze,
  • rozlużnij mu ubranie - rozepnij pasek, guzik, ale nie rozbieraj go, gdyż nie można dopuścić do jego przemarznięcia

Jeśli po wyniesienu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha, niezwłocznie przystąp do wykonania sztucznego oddychania i masażu serca.
Wezwij służby ratownicze: pogotowie ratunkowe - tel. 999, straż pożarną - tel. 998 lub 112.

Dołącz do nas
Google+