OSP Dąbcze
Kurs kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla strażaków OSP

Kurs kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla strażaków OSP

Ratowanie życia ludzkiego podczas pożarów, wypadków drogowych i innych miejscowych zagrożeń to jedno z zadań jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Utrzymywanie wysokiego poziomu prowadzonych działań medycznych wymaga wielu godzin szkoleń i ćwiczeń.

 W miesiącu październiku br. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie zorganizowane zostało szkolenie podstawowe i przypominjące z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla strażaków ratowników jednostek OSP włączonych do KSRG z terenu miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego. Kursy zakończyły się egzaminem państwowym. Jest to kolejny stopień wiedzy ratowniczej dla 18 młodych adeptów sztuki pożarniczej. Natomiast dla 8 strażaków był to egzamin przypominający wiedzę po 3 latach. Wykłady prowadzili instruktorzy Firmy MED GROUP z Rawicza: Piotr Chudy i Marcin Gbiorczyk, którzy przekazali fachową wiedzę z tej dziedziny.

Dołącz do nas
Google+