OSP Baszków

Ochotnicza Straż Pożarna w Baszkowie liczy sobie około 100 lat. We wsi nie zachowały się jednak żadne materiały dokumentujące jej dzieje. Pozostałością po dawnych czasach jest za to sprawna, sikawka ręczna z 1914 r., która przez wiele lat z powodzeniem służyła strażakom w Baszkowie.Do jednostki w Baszkowie należy obecnie 32 czynnych strażaków. Członkami wspierającymi są wszyscy mieszkańcy wsi. Przy jednostce działają 3 drużyny młodzieżowe, zrzeszające 18 chłopców. OSP Baszków włączona została do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W efekcie, członkowie z OSP Baszków uczestniczą w różnego rodzaju szkoleniach pożarniczych, swoje umiejętności udoskonalają w trakcie zawodów sportowo-pożarniczych. Dla młodzieży zrzeszonej przy jednostce, prowadzą regularne zajęcia szkoleniowe.

Jednostka OSP w Baszkowie posiada samochód pożarniczo-gaśniczy marki Star, 3 motopompy, pilarkę spalinową do cięcia drewna (używaną przy usuwania wiatrołomów).

Baszkowscy strażacy przyczynili się do postawienia figury św. Floriana - patrona strażaków przed miejscowym kościołem parafialnym. Sfinansowanie tego przedsięwzięcia spadło na wszystkich mieszkańców sołectwa, członkowie OSP wzięli na siebie ciężar organizacyjny. Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika miała miejsce 4 maja 2005 r.

Dołącz do nas
Google+