Historia OSP Cukrownia Gosławice

Działalność "Ochotniczej Straży Pożarnej w Cukrowni Gosławice" jest nierozerwalnie złączona z działalnością Cukrowni. Wraz z rozpoczęciem pracy fabryki, z pierwszą kampanią cukrowniczą w 1912 roku, spośród pracowników powołano "ochotnicze pogotowie pożarowe". Zadaniem "pogotowia" była przede wszystkim ochrona przeciwpożarowa samej fabryki. Początek założenia bardziej zorganizowanej jednostki "OSP"Cukrownia Gosławice datuje się od 1916 roku.Rok 1936 Jej założycielem był Sylwester Szymański. Jednostka początkowo liczyła 16 członków. Wyposażenie w sprzęt odpowiadało tamtym czasom; ręczne pompy tłokowe, beczkowozy, węże, topory, bosaki, drabiny, hełmy i mundury bojowe. W razie pożaru strażacy początkowo udawali się do niego pieszo. Po roku 1925 nastąpił bardzo szybki rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej . Wzrosła także liczebność strażaków.
W 1934 roku Straż Cukrownia Gosławice zajęła pierwsze miejsce w zawodach powiatowych w kategorii ręcznych pomp tłokowych, za co otrzymała zezwolenie na zakup motopompy. Rok póżniej zakupiono nową motopompę " Silesia M-600" wraz z czterema odcinkami węża. W 1935 roku zakupiono konny wóz rekwizytowy, który znacznie usprawnił udział strażaków w akcjach pożarowych poza zakładem. W nielicznie zachowanej dokumentacji i opowiadaniach starszych strażaków, okres do drugiej wojny światowej to rutynowa działalność straży i niezliczona ilość akcji gaśniczych. Z lat międzywojennych zachowało się wiele wspomnień związanych nie tylko z regularnie odbywanymi zbiórkami i szkoleniami ale z działalnością kulturalną i towarzyską. Niezapomniane były majówki strażackie podczas których w gosławickim parku spotykali się na tańcach strażacy cukrownicy i zaproszone przez nich jednostki OSP z okolicy. Licznie przychodzili mieszkańcy osady i pobliskich miejscowości. Była to więc okazja do towarzyskiej zabawy i poznania się z innymi jednostkami. Tradycja majówek kontynuowana była jeszcze przez wiele lat po wojnie. Komendantami w okresie międzywojennym byli kolejno:
Sylwester Szymański, Michał Szymański, Artur Greger, Czesław Chludziński, Witold Śliwiński. W okresie okupacji jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej zamieniono w straż przemysłową. Liczebność jej wzrosła do 35 członków. Nowy konny wóz strażacki wzbogacił wyposażenie. Komendantem przez cały czas był Witold Śliwiński. Po okupacji wrócono do Ochotniczej Straży Pożarnej. Nowa jednostka liczyła 51 strażaków. Rok 1959W roku 1949 wyłoniono ze składu tzw. " fabryczne pogotowie straży pożarnej" którego zadaniem było pełnienie służby przez całą dobę. Lata powojenne, wobec zwiększającej się liczby pożarów spowodowały doposażenie działającej Ochotniczej Straży Pożarnej w lepszy i nowocześniejszy sprzęt. W roku 1951 strażacy otrzymali nową remizę strażacką i samochód bojowy " Bedford" oraz motopompę M-800. Wzbogacono wyposażenie jednostki, co podnosiło jej sprawność techniczną i dopingowało do szkolenia na wyższym poziomie bojowym. Rok 1981Po kilku latach w miejsce wysłużonego " Bedforda" jednostce zakupiono samochód bojowy GBM-2000/8, który służył strażakom aż do 1985 roku. W tym że roku jednostka otrzymała nowoczesny samochód bojowy GBM-2500/8. Ochotnicza Straż Pożarna Cukrownia Gosławice posiadała pełne wyposażenie w sprzęt bojowy i przeciwpożarowy, wszyscy jej członkowie mieli mundury bojowe i wyjściowe. Liczne udziały w powiatowych i wojewódzkich zawodach i pokazach przysporzyły jednostce wiele wysokich lokat, wyrazów uznania i honorowych dyplomów. OSP uświetniała także liczne uroczystości lokalne, regionalne i ogólnopaństwowe. Do roku 1969 Ochotnicza Straż Pożarna Cukrownia Gosławice posiadała własną przyzakładową orkiestrę dętą. Rok 2004Z danych statystycznych na 1987 rok OSP Cukrownia Gosławice liczyło 43 członków, w 1997 roku liczebnośc wzrosła do 59 druhów. W 2001 roku w skład Zarzdu wchodzili: Zbigniew Węgrzynowski-Prezes, Stefan Targasiński-Naczelnik, Marek Cholewicz-Sekretarz, Andrzej Roszak-Skarbnik, Tadeusz Latowski-Kronikarz, Bogusław Janiak-Członek, Marian Kłonica-Członek. Działalność OSP Cukrownia Gosławice, poza walką z żywiołem i klęskami była zawsze zwizana z ofiarną służbą dla ludności. Była także kontynuatorką tradycyjnych obyczajów strażackich. Każdy zmarły strażak z honorami, przy dziwiękach marsza żałobnego strażackiej orkiestry, odprowadzany był na miejsce wiecznego spoczynku. Każdego roku w Wielki Piątek i Sobotę druhowie pełnili wartę przy grobie Pana Jezusa, uczestniczyli również w Procesjach Bożego Ciała oraz w innych uroczystościach kościelnych i państwowych.
Po drugiej wojnie światowej naczelnikami Ochotniczej Straży Pożarnej Cukrownia Gosławice byli kolejno:
Witold Śliwiński, Józef Łączny, Stefan Targasiński.
Prezasami OSP byli: Mieczysław Szaniawski, Eugeniusz Imiłkowski, Stanisław Bąkiewicz, Zbigniew Węgrzynowski.
W latach od 2001 do 2008 roku OSP Cukrownia Gosławice nadal wypełniała swoje obowiązki jako jednostka zakładowa. Druhowie nadal brali czynny udział w uroczystościach państwowych i kościelnych. Każdego roku wystawiano drużynę biorącą udział w zawodach sportowo - pożarniczych. W roku 2008 , właściciel cukrowni - firma Pfeifer &Langen zamknęła zakład. Remiza naszej OSP została przeznaczona do zburzenia jak i cały zakład. W ostatniej chwili , dzięki staraniom niewielkiej części członków OSP wtym dh Antoniego Budzińskiego, Jerzego Jagodzińskiego remiza została wycofana z listy obiektów do wyburzenia. Nastąpił trudny okres dla jednostki ze względu na brak dofinansowania oraz przeciągające się trudności w przejęciu remizy i sprzętu. W roku 2009 walne zebranie OSP postanowiło przekształcić jednostkę z zakładowej w terenową i nadać jej nową nazwę: OSP Cukrownia Gosławice w Koninie. Na 100-lecie swojej działalności, OSP Cukrownia Gosławice liczy łącznie 50 druhów. Powstała Jednostka Operacyjno - Techniczna bierze czynny udział w akcjach ratowniczych i zabezpieczających. W remontowanych obecnie pomieszczeniach remizy godne miejsce znalazły największe pamiątki po dawnej straży zakładowej oraz zakładzie, w tym sztandar OSP nadany w latach 20-tych , sztandar Cukrowni Gosławice, oraz obraz św. Floriana namalowany w 1922 r.

Dołącz do nas
Google+