OSP Chodów

Święto Strażaków - dzień Św. Floriata

Jak co roku tak i tym razem brać strażacka gromadzi się wokół swojego patrona aby podziękować za opiekę i rozliczne łaski.

Rycerze Floriana Gminy Chodów Parafii Dzierzbic w dniu imienin swojego patrona ślubowali nieść pomoc bliźnim nie bacząc na czychające niebezpieczeństwa, czego niejsdnokrotnie dawali przykłady w przeszłości.

Dołącz do nas
Google+