OSP Chodów
Walne Zebranie sprawozdawcze w OSP Chodów

Walne Zebranie sprawozdawcze w OSP Chodów

Walne zebranie sprawozdawcze OSP w Chodowie z udziałem między innymi Członka Zarządu Głównego ZOSP RP a zarazem Członka Komisji Finansowo-Gospodarczej Zarządu Głównego ZOSP RP druha Piotra Opasa, Komendanta Komendy Powiatowej PSP w Kole mł bryg. Roberta Kropidłowskiego, Wójta Gminy Chodów druha Henryka Tomczaka.

W dniu dzisiejszym odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP w Chodowie. W zebraniu wzięło udział wielu znamienitych gości z Członkiem Zarządu Głównego ZOSP RP Piotrem Opasem na czele, a także Komendantem KP PSP w Kole mł. bryg. Robertem Kropidłowskim, Wójtem Gminy w Chodowie druhem Henrykiem Tomczakiem, Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Kolskiego druhem Markiem Kowalewskim. Podczas spotkania Członek Zarządu Głównego ZOSP RP druh Opas uhonorował naszą jednostkę wręczając w dowód uznania za dobrą pracę torbę PSP- R1. A nadto w uznaniu zasług sfinansowanie zakupu dla OSP w Chodowie sprzętu hydraulicznego wartości kilkudziesięciu tys. zł.Były gratulacje, podziękowanie, deklaracje pomocy i wsparcia ale nie brakło i gorzkich słów, gdyż pomimo uroczystego charakteru zebrania przedyskutowano też większość ważnych dla OSP w Chodowie kwestii, choćby finansowe związane z reaktywacją JOT a co za tym idzie konieczność zakupu nowego kosztownego wyposażenia.


Taką samą torbą uhonorowani zostali również ochotnicy z zaprzyjaźnionej OSP w Babiaku. A dar został odebrany przez tamtejszy zarząd z druhem Sarnocińskim na czele.

Dołącz do nas
Google+