OSP Chodów
ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP W CHODOWIE

ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP W CHODOWIE

2 kwietnie 2016 r o godzinie 9,00 na zjeździe sprawozdawczo wyborczym Oddziału Gminnego wybrano nowe wybrano nowy zarząd Gminny ZOSP RP w Chodowie. Na zjazd stawili się delegaci oraz zaproszeni goście. Z ramienia Komendy Powiatowej PSP w Kole mł.bryg. Maciej Pilarski, Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Chodowskiej Kazimiera Wróblewska, z ramienia Redakcji Przeglądy Kolskiego red. Tadeusz Zięba, Dyrektor Zespołu Szkół w Chodowie, Jadwiga Murawiecka.

Podczas zjazdu delegaci udzieli udzielili apsolutorium ustępojącemu Zarządowi. Po czym wybrano nowy skład zarządu.
Niespodzianek nie było choć może nie wszyscy stanęli na wysokości zadania, niemniej jednak na najbliższe 5 lat wyznaczono dość trudne do realizacji zadania, ktorym nowy Zarząd będzie musiał sprostać.

W drodze głosowania wyłonione skład Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Chodowie w skład którego weszli:
Prezes dh. Bernard Brzoski
I V-ce Prezes dh. Artur Nowak
II V-ce Prezes dh. Alfred Gmyrek
Komendant Gminny dh. Krzysztof Kwiatkowski
Skarbnik dh. Krzysztof Kacprzak
Sekretarz dh. Robert Murakowski
Członek Zarządu dh. Marek Kowalewski

Natomiast w skład Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP w Chodowie weszli:
Przewodniczący dh. Andrzej Zduńczyk
Sekretarz dh. Jerzy Zaborowski
Członek dh. Longina Nowakowska

Dołącz do nas
Google+