OSP Chodów
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE OSP CHODÓW

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE OSP CHODÓW

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP w Chodowie z udziałem między inny, Zastępcy Komendanta Komendy Powiatowej PSP w Kole bryg. Krzysztofa Żurawika i zaproszonych gości.

Na zebraniu gościliśmy wielu znamienitych gości w osobach Wójta Gminy Chodów dh. Henrka Tomczaka,dh. Tadeusza Ziębę Prezesa Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Ziemi Chodowskiej i panią Kazimierę Wróblewską V-ce Prezes Stowarzyszenia, panią Małgorzatę Kowalską członka Stowarzyszenia,  panią Jadwigę Murawiecką Dyrektor Zespołu Szkół w Chodowie, panią Małgorzatę Kuster Sołtysa sołectwa Chodów, panią Elżbiety KilosickąRadnej z RG Chodów, pana Artura Głowacza pracownika UG Chodów.
Na zebraniu wybraliśmy nowy Zarząd w skład ktoregom weszki

Prezes - dh.Bernard Brzoski
Naczelnik dh. Krzysztof Kwiatkowski
V-c Prezes dh. Marek Kowalewski
Z-ca Naczelnika dh. Andrzej Zduńczyk
Skarbnik dh. Kowalski Krzysztof
Sekretarz dh. Mateusz Zduńczyk
Gospodarz dh. Łukasz Florkowski
Członek dh Adrian Górski
Członek dh. Jóźwiak Grzegorz.
Wybrano również nowy skład Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący dh. Grzegorz Wilma
Sekretarz dh. Kinga Florkowska
Członek dh. Paweł Stelmachowski

Były przemowy, podziękowania, gratulacje, plany i zadania dla nowego zarządu. Ciepłe słowa usłuszeliśmy z ust zaproszonych gości, którzy podkreślali ogromne zaangażowanie druhen i druhów z prowadzenie działalności nie związanej ściśle z problematyką przeciwpożarową, czy udziałem a akcjach rotowniczo-gaśniczych, lecz mającą olbrzymie znaczenia dla społeczeństwa chodowskiego. 

 

Dołącz do nas
Google+