OSP Chodów
Zabezpieczenie informacyjne i medyczne imprezy zorganizowanej przez STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ZIEMI CHODOWSKIEJ

Zabezpieczenie informacyjne i medyczne imprezy zorganizowanej przez STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ZIEMI CHODOWSKIEJ

Na zaproszenie Prezesa Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Ziemi Chodowskiej pana Tadeusza Zięby nasza jednostka udzieliła pomocy Stowarzyszeniu poprzez zorganizowanie punktu informacyjnego i zabezpieczenia medycznego w zakresie KPP w zorganizowaniu i przeprowadzeniu imprezy artystycznej Chodak 2015. W działaniach jednostki aktywnie uczestniczył Komendant Gminny a zarazem Naczelnik naszej jednostki druh Kwiatkowski Krzysztof.

Dołącz do nas
Google+