OSP Chodów

M E L D U N E K NR 3/2017

Nasza jednostka została zaalarmowana przez mieszkańca Chodowa o zapaleniu się plastikowego śmietnika z zawartością różnego rodzaju odpadów. Informacja o tyle ważna, że w palących się śmieciach znajdują się substancje toksyczne zagrażające zdrowiu a nawet życiu ratowników gaszących tego typu palące się substancje. Rozsądek zgłaszającego zasługuje na pochwałę z przytoczonych wyżej względów. Choć zawartość śmietnika została prawie ugaszona za co chwała gaszącym to trzeba sobie zadać pytanie czy warto.

Odpowiednio wczesnie zaalarmoane słuzby posiadające odpowiednie wyszolenie i sprzęt przeprowdzą akcję gasniczą w spobób bezpiezny dla zdrowia i zycia swojego i osób postronnych. 

Dołącz do nas
Google+