OSP Chodów
M E L D U N E K  N R 1 4 / 2016

M E L D U N E K N R 1 4 / 2016

JOT Naszej OPS została zadysponowana przez Stanowisko Kierowania KP PSP w Kole do usunięcia miejscowego zagrożenia w postaci owadów błonkoskrzydłych. Na miejscu po dokonaniu rozpoznania stwierdzono, że na skarpie przy drodze osy założyły gniazdo. Przy użyciu szpadla odkopano skarpę, gdzie na głębokości 0,8 m znajdowało się gniazdo, które zebrano w pojemnik a następnie usunięto.

Dołącz do nas
Google+