OSP Chodów

Ćwcizenia z technik i taktyki gaszenia kompleksów leśnych

stanowisko Kierowania KP PSP w Kole zaalarmowała JOT Naszej OPS o pożarze kompleksu leśnego. Po dojeździe na miejsce zdarzenia okazała się, że są to ćwiczenia pożarnicze.

Dołącz do nas
Google+