OSP Chodów
Ćwiczenia z taktyki gaszenia pożarów kompleksów leśnych

Ćwiczenia z taktyki gaszenia pożarów kompleksów leśnych

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej zorganizowała ćwiczenia dla druhów ochotników z powiatu kolskiego z taktyki gaszenia pożarów kompleksów leśnych w tym również praktycznie przećwiczono przepompowywania wody na duże odległości. Na drodze dojazdowej były przeszkody w postaci powalonych drzew. Podano dwa prądy wody w natarciu oraz dwa prądy wody w obronie. Ze zbiornika wodnego przepompowywano wodę celem zasilenia jednostki prowadzącej działania gaśnicze na pierwszej linii.

Dołącz do nas
Google+