OSP Turkowy
Walne zebranie sprawozdawcze

Walne zebranie sprawozdawcze

Wczoraj tj 18.01.2014 r o godz 18:00 odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków OSP.

 Wczoraj tj 18.01.2014 r o godz 18:00 odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków OSP. Na zaproszenie zarządu podczas zebrania byli obecni : Prezes ZOP ZOSP RP druh Eugeniusz Grzesiak, członek ZOP ZOSP RP druh Marcin Brząkała, prezes ZOG ZOSP RP druh Sławomir Zając, wójt gminy Perzów Bożena Henczyca oraz członkowie OSP Turkowy. Zebranie otworzył i poprowadził prezes OSP Turkowy druh Marek Ostrowski, sprawozdanie za rok 2013 przedstawił dh Przemysław Ostrowski, sprawozdanie finansowe dh Katarzyna Izydorska-Kubica, protokół komisji rewizyjnej przedstawił dh Marek Oleksyk natomiast plan działalności na rok 2014 (który obejmuje takie inwestycje jak dokończenie aktualnie rozbudowanej remizy, zakup bramy automatycznej do garażu GBA i zakup lekkiego zestawu narzędzi hydraulicznych) przedstawił dh Grzegorz Tkocz. Podczas wolnych głosów i wniosków głos zabrał druh Grzesiak, druh Zając oraz wójt gminy. Po zakończeniu zebrania odbyła się część nieoficjalna gdzie podano skromny poczęstunek. 

Dołącz do nas
Google+