OSP Turkowy
Koza Wielka - szkolenie z pierwszej pomocy

Koza Wielka - szkolenie z pierwszej pomocy

W ostatnią niedziele sierpnia nasi strażacy na zaproszenie sołtysa wsi Koza Wielka uczestniczyli w dożynkach wiejskich tut. miejscowości.

  W ostatnią niedziele sierpnia nasi strażacy na zaproszenie sołtysa wsi Koza Wielka uczestniczyli w dożynkach wiejskich tut. miejscowości.
 Celem przyjazdu naszej jednostki było przeprowadzenie przez naszych ratowników krótkiego szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Strażacy skupili się na takich zagadnieniach jak m.in. Reanimacja krążeniowo- oddechowa, zadławienia, oparzenia, omdlenia czy szybka ewakuacja z auta w razie zagrożenia zewnętrznego.
 W szkolenie licznie i z ciekawością włączyli się również najmłodsi mieszkańcy sołectwa Koza Wielka. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza nigdy nie przyda się mieszkańcom w życiu czego im życzymy.

 Załoga GBA :
Dowódca : Ł. Brąś
Kierowca : P. Ostrowski
Strażak : G. Tkocz
Strażak : A. Troska
Strażak : M. Matuszewski
Strażak : P. Matuszewski

Dołącz do nas
Google+