OSP Turkowy

Nowy sprzęt w jednostce

Przez okres letni Ochotnicza Straż Pożarna w Turkowach doposażyła się w kolejny sprzęt niezbędny do prowadzenia działań ratowniczo- gaśniczych.

 Przez okres letni Ochotnicza Straż Pożarna w Turkowach doposażyła się w kolejny sprzęt niezbędny do prowadzenia działań ratowniczo- gaśniczych. Zakup sprzętu udał się dzięki dofinansowaniom m.in. Gminy Perzów, Lasów Państwowych, OW ZOSP RP w Poznaniu oraz prywatnych sponsorów naszej jednostki. Strażakom udało się zakupić następujący sprzęt :
- Piła do stali i betonu STIHL TS 420
- Szybkie natarcie wraz z prądownicą wysokociśnieniową
- Rękawice Patron Fire (krótkie) - 6 par
- Węże tłoczne W-75 (4 odcinki) oraz W-52 ( 4 odcinki)
- Latarki M-Fire 2 - 3 szt
- Lizak do kierowania ruchem podświetlany (zielony/ czerwony) - 2 szt

Dołącz do nas
Google+