OSP Turkowy
Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2014

Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2014

Walne zebranie sprawozdawcze członków OSP Turkowy.

 Wczoraj (tj 10.01.2015r) o godz 19:00 na naszej sali wiejskiej odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Turkowy za rok 2014. Na zebraniu stawiło się 31 druhów co stanowi 67% frekwencji oraz członkowie MDP i honorowii. Przybyli także delegaci ZOG OSP RP w Perzowie prezes dh Sławomir Zając oraz v-ce prezes dh Grzegorz Gandecki.
 Zebranie otworzył prezes zarządu dh Marek Ostrowski prosząc wszystkich o powstanie i uczczenie minutą ciszy wszystkich strażaków OSP Turkowy którzy odeszli na wieczną służbę.
Po przedstawieniu porządku zebrania druhowie jako przewodniczącego wybrali prezesa OSP który poprosił naczelnika dh Przemysława Ostrowskiego o przedstawienie sprawozdania z działalności za rok 2014.
 W skrócie jednostka OSP Turkowy w roku 2014 interweniowała 18 razy do akcji ratowniczo- gaśniczych w tym 4x poza teren gminy ( 2x Mnichowice - pożar nieużytków, 1x Bralin - droga S8, 1x Wygoda Turkowska - złamany konar nad garażem).
W akcjach ratowniczo-gaśnicznych uczestniczyli następujący druhowie:

Przemysław Ostrowski - 18
Marek Ostrowski - 16
Adrian Troska - 12
Łukasz Brąś - 12
Mateusz Matuszewski - 10
Paweł Matuszewski - 8
Grzegorz Kulak - 4
Radosław Świtoń - 3
Dawid Owoc - 3
Tobiasz Zaczyński - 2
Dariusz Rychter - 2
Grzegorz Tkocz - 2
Marian Pacyga - 1
Krystian Troska - 1
Sebastian Gatkowski - 1
Paweł Cierniak - 1
Mariusz Froń - 1
Seweryn Skrzypczyk - 1

W roku sprawozdawczym OSP przeszkoliła następujących druhów :
- Kurs ratownictwa technicznego : dh Mateusz Matuszewski, dh Paweł Matuszewski
- Kurs dowódców sekcji : dh Paweł Matuszewski
- Kurs kierowców-konserwatorów : dh Przemysław Ostrowski

OSP pozyskała następujący sprzęt i umundurowanie :
- Agregat prądotwórczy Fogo jednofazowy z silnikiem Hondy
- Maszt oświetleniowy 2x 500 W, wys. 3,5m
- Latarki nahełmowe Streamlight
- Ubranie specjalne Nomex - 2kpl
- Mundur koszarowy - 3 kpl
- Ubranie przeciw szerszeniom - 1 kpl
- Hełmy Calisia VULCAN - 6 szt
- Buty specjalne typu STRAŻAK - 6 par
- kurtyna wodna W-75 - 1 szt
- stojak hydrantowy - 1 szt
- pirometr
oraz inny drobny sprzęt pomocny przy akcjach ratowniczo-gaśniczych

Ważnym posunięciem ochotników z Turkowy było rozbudowanie w czynie społecznym budynku remizy o część socjalno- operacyjną, gdzie w chwili obecnej pozostało strażakom tylko położyć płytki które zostały już zakupione oraz wykończyć ściany wewnętrzne.

Po przedstawieniu sprawozdania z działalności przyszła kolej na sprawozdanie finansowe które przedstawił skarbnik OSP dh Katarzyna Kubica oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej które przedstawił dh Marek Oleksyk.

W skrócie OSP Turkowy w roku 2014 r uzyskała własnych pieniędzy od sponsorów, składek itp kwotę na prawie 15 tyś zł oraz sprzęt zakupiony z gminy z dofinansowaniem na kwotę około 7 tyś zł, w sumie OSP wydała w roku sprawozdawczym na sprzęt, budowe remizy kwotę około 22 tyś zł.
Komisja rewizyjna także nie miała żadnych zastrzeżen i wnioskowała o udzielenie absolutorium zarządowi OSP.

Plan działalności na rok 2015 przedstawił z-ca naczelnika OSP dh Grzegorz Tkocz.
W roku 2015 OSP planuje :

- ocieplenie/ otynkowanie całości remizy ( na co mamy juz przyznaną kwotę 17tyś zł dzięki mieszkańcom wsi z funduszu sołeckiego)
- zakup takiego sprzetu jak : szybkie natarcie do wozu GBA, pozyskanie węży tłocznych, 6 par rękawic specjalnych, defibrylatora AED
- wykończenie "pod klucz" remizy OSP
- przeszkolenie druhów (kurs podstawowy - 6, rat tech - 2, KPP - 2, pilarzy - 2/3)
- zakup dresów dla MDP

Ważnym punktem w 2015 roku będzie ścisła współpraca z sąsiednią jednostką OSP z Perzowa. Druhowie z naszej jednostki oraz z Perzowa po kilku wspólnych spotkaniach postanowili wspólnymi siłami organizować różne szkolenia, ćwiczenia oraz działać prewencyjnie w tutejszych zakładach pracy. Wspólne szkolenie z aparatów ODO już się odbyło w roku sprawozdawczym dlatego druhowie w tym roku planują m.in. szkolenia z KPP, Rat Tech, BHP, Musztry oraz wiele ćwiczeń na obiektach. Jest to klczuowe posunięcie ponieważ druhowie obu jednostek często spotykają sie podczas działań w tej części gminy Perzów co powinno usprawnić nam działania na rzecz ochrony całej gminy.

Po przedstawieniu planu działalności zarządo OSP otrzymał jednogłośnie od druhów absolutorium.
Głos zabrał prezes ZOG ZOSP RP dh Sławomir Zając przedstawiając zamierzenia które zostały wykonane w roku sprawozdawczym.

Po części oficjalnej był skormny poczęstunek oraz wedle tradycji część nieoficjalna. :)

W imieniu zarządu dziękuje wszystkim druhom za przybycie oraz naszym druhnom za przygotowanie poczęstunku.

Naczelnik OSP Turkowy

Dołącz do nas
Google+