OSP Stawiszyn
Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiszynie za rok 2023

Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiszynie za rok 2023

Zapraszamy do krótkiego sprawozdania z sobotniego Walnego Zebrania Sprawozdawczego

    W dniu 17 lutego 2024 roku o godzinie 17:00 rozpoczęto hymnem Rycerze Floriana Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiszynie. Prezes jednostki dh Janusz Zieliński powitał zebranych członków OSP oraz pozostałych gości. Następnie głos zabrał naczelnik jednostki dh Radosław Antczak.

    Jednym z ważniejszych punktów tegorocznego zebranie było ślubowanie najmłodszych członków naszej jednostki, a mianowicie członkowie Dziecięcej Drużyny Pożarniczej oraz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Drużyny wprowadzone na salę przez swojego opiekuna dh Patrycję Zielińską, a następnie złożyły ślubowanie na sztandar jednostki. Po złożeniu ślubowania każdy został pasowany na członka OSP Stawiszyn przez prezesa Janusza Zielińskiego.

    Następnym ważnym punktem zebrania były sprawozdania z działalności jednostki oraz komisji rewizyjnej. Przedstawiony był również plan działalności naszej jednostki na rok 2024. Część sprawozdawcza zakończyła się jednogłośnym udzieleniem absolutorium zarządowi jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiszynie za rok sprawozdawczy 2023.

    Podczas wolnych wniosków głos zabrali członkowie jednostki oraz zaproszeni goście.

Foto: Funpage OSP Stawiszyn (zabrania się użycia bez zgody)

Dołącz do nas
Google+