OSP Stawiszyn
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE 2021

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE 2021

W dniu 19 czerwca odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiszynie, podczas którego strażacy podsumowali ubiegły rok 2020 oraz wybrali nowy zarząd jednostki.

     O godz. 17:15 rozpoczęło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze, którym przewodniczącym został Prezes OSP Stawiszyn Janusz Zieliński. Na samym początku zebrania przewodniczący przywitał członków naszej jednostki, oraz zaproszonych gości m.in.:

 • Burmistrz Miasta i Gminy Stawiszyn Pana Grzegorza Kaczmarka
 • Zastępce dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Kaliszu asp. Sztab. Robert Radziszewski
 • Pani Teresa Pawlak z Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Stawiszynie

     W dalszej części zebrania zostały przedstawione sprawozdania z poszczególnych działów jednostki, m.in.: sprawozdanie finansowe, sprawozdanie części bojowej jednostki, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Następnie zostało udzielone absolutorium zarządowi.

     W następnej części zebrania został wybrany nowy zarząd jednostki. Wybory nowego zarządu oraz komisji rewizyjnej były przeprowadzone w sposób jawny. Po wyborze odpowiedniej liczby kandydatów do zarządu została ogłoszona przerwa na czas ukonstytuowania się nowego zarządu oraz komisji rewizyjnej. Po krótkiej przerwie przewodniczący komisji wyborczej odczytał skład nowego zarządu oraz komisji rewizyjnej.

Zarząd jednostki na kadencję 2021 – 2025:

 • Prezes – Janusz Zieliński
 • Wiceprezes – Krzysztof Janiszewski
 • Wiceprezes-Naczelnik – Radosław Antczak
 • Zastępca Naczelnika – Jarosław Stasiak
 • Skarbnik – Marek Napruszewski
 • Sekretarz – Patrycja Zielińska
 • Gospodarz – Zenon Matuszak
 • Członek zarządu – Dorota Karpieko
 • Członek zarządu – Krzysztof Czajczyński

Komisja Rewizyjna na kadencję 2021 – 2025:

 • Przewodniczący – Jan Kwasiborski
 • Sekretarz – Michał Bukowski
 • Członek komisji – Mieczysław Chojnacki
 • Członek komisji – Jacek Matuszczak
 • Członek komisji – Piotr Wesołowski

Przedstawiciele OSP do zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego ZOSP RP w Stawiszynie:

 • Janusz Zieliński
 • Radosław Antczak
 • Patrycja Zielińska
 • Krzysztof Janiszewski

     Podczas zebrania był także czas na zgłaszanie wolnych wniosków, zebrani druhowie oraz inni uczestniczący w zebraniu wnioskowali m.in.: o renowację więży zabytkowej remizy OSP w Stawiszynie; w wolnych wnioskach został poruszony także temat ustanowienia regularnych zbiórek w OSP Stawiszyn.

     Na zakończenie zebrania głos wzięli zaproszeni goście, którzy nie szczędzili słów uznania dla naszej ciężkiej pracy.
Podczas zebrania dwóch naszych członków dh Radosław Antczak i dh Patrycja Zielińska zostało odznaczonych przez Związek Piłsudczyków RP; natomiast Dorota Karpieko wręczyła nowemu zarządowi Obraz Zabytkowej Remziy namalowany przez Kingę Skrzypczak, uczennicę Liceum Plastycznego w Kaliszu

Foto: Justyna Bednarska

Dołącz do nas
Google+