OSP Stawiszyn
"Śpasy Strażackie"  XII Małopolskie Zawody Sikawek Konnych.

"Śpasy Strażackie" XII Małopolskie Zawody Sikawek Konnych.

W dniu 11.08.2019 roku druhowie z jednostek Miasta i Gminy Stawiszyn wraz z zastępcą Burmistrza byli gośćmi w Zębie podczas „ŚPASÓW STRAŻACKICH” czyli XII Małopolskich Zawodów Sikawek Konnych.

W tegorocznych zawodach brało udział 23 zespoły i to nie tylko z województwa Małopolskiego; ponieważ jedną z jednostek wystawiających drużynę była OSP TUSZYN z województwa Łódzkiego, oraz jednostka OSP BUDY WIELGOLESKIE z województwa Mazowieckiego.


Zawody w Zębie bardzo mocno się różnią od typowych zawodów sportowo-pożarniczych. Podczas zawodów w Zębie są przyznawane punkty za:
- wygląd zaprzęgu a w szczególności pompy
- wygląd umundurowania strażaków, ponieważ większość z drużyn posiada umundurowanie z epoki użytkowania sikawek konnych czyli czasami blisko 100 lat.
- część bojową


Cześć bojowa składa się z przebiegnięcia pomiędzy pachołkami, równoważni a następnie rozwinięcie linii gaśniczej składającej się z dwóch odcinków węży, konkurencja kończy się strąceniem „ognika” prądem wody.
Miasto i Gminę Stawiszyn reprezentowali druhowie z OSP PIĄTEK WIELKI, OSP PÓLKO-OSTRÓWEK, OSP STAWISZYN oraz Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Stawiszyn Grzegorz Kaczmarek.

Dołącz do nas
Google+