OSP Stawiszyn

Zebranie sprawozdawczo – wyborcze

W dniu 13 lutego odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiszynie, podczas którego strażacy podsumowali ubiegły rok 2015 oraz wybrali nowy zarząd jednostki.

O godz. 18:00 rozpoczęło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze, którym przewodniczącym został Prezes OSP Stawiszyn Wojciech Czajczyński. Na samym początku zebrania przewodniczący przywitał członków naszej jednostki, oraz zaproszonych gości m.in.:

 • Burmistrz Miasta i Gminy Stawiszyn Panią Justynę Urbaniak
 • Radnych Miasta i Gminy Stawiszyn
 • Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2 w Kaliszu mł. bryg. inż. Grzegorz Orlikowski

W dalszej części zebrania zostały przedstawione sprawozdania z poszczególnych działów jednostki, m.in.: sprawozdanie finansowe, sprawozdanie części bojowej jednostki, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Następnie zostało udzielone absolutorium zarządowi.
W następnej części zebrania został wybrany nowy zarząd jednostki. Wybory nowego zarządu były przeprowadzone w sposób tajny, natomiast komisja rewizyjna została wybrana w sposób jawny. Po wyborze odpowiedniej liczby kandydatów do zarządu została ogłoszona przerwa na czas ukonstytuowania się nowego zarządu oraz komisji rewizyjnej. Po krótkiej przerwie przewodnicząca komisji wyborczej Patrycja Zielińska odczytała skład nowego zarządu oraz komisji rewizyjnej.


Zarząd jednostki na kadencję 2016 – 2021:

 • Prezes – Janusz Zieliński
 • Wiceprezes – Dorota Karpieko
 • Wiceprezes-Naczelnik – Radosław Antczak
 • Zastępca Naczelnika – Zenon Matuszak
 • Skarbnik – Grzegorz Janczyk
 • Sekretarz – Krzysztof Czajczyński
 • Gospodarz – Krzysztof Małecki
 • Członek zarządu – Ryszard Napruszewski
 • Członek zarządu – Paweł Skrzypiński

Komisja Rewizyjna na kadencję 2016 – 2021:

 • Przewodniczący – Jan Kwasiborski
 • Sekretarz – Marek Napruszewski
 • Członek komisji – Mieczysław Chojnacki
 • Członek komisji – Tomasz Walczak
 • Członek komisji – Michał Bukowski

Przedstawiciele OSP do zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego ZOSP RP w Stawiszynie:

 • Janusz Zieliński
 • Radosław Antczak
 • Ryszard Napruszewski
 • Krzysztof Czajczyński

Podczas zebrania był także czas na zgłaszanie wolnych wniosków, zebrani druhowie oraz inni uczestniczący w zebraniu wnioskowali m.in.: o renowację elewacji zabytkowej starej remizy OSP w Stawiszynie; w wolnych wnioskach został poruszony także temat tzw. stawu strażackiego.
Na zakończenie zebrania głos wzięli zaproszeni goście, którzy nie szczędzili słów uznania dla naszej ciężkiej pracy.

Dołącz do nas
Google+