OSP Stawiszyn
Wewnętrzne szkolenie z pierwszej pomocy w naszej jednostce

Wewnętrzne szkolenie z pierwszej pomocy w naszej jednostce

Bycie strażakiem ochotnikiem nie wiąże się jedynie z udziałem w akcjach ratowniczo gaśniczych. Przykładem może być sobotni majowy wieczór w OSP Stawiszyn

        W dniu 13 maja nasi strażacy spotkali się w remizie w celu doskonalenia swoich umiejętności w pierwszej pomocy, które zainicjował jeden z naszych druhów.

         Szkolenie wewnętrzne z pierwszej pomocy naszych członków polegało na utrwaleniu zasad przy resuscytacji krążeniowo - oddechowej, a także zasady pierwszej pomocy przy zakrztuszeniu z wykorzystaniem kamizelki Act Fast. Kamizelka Act Fast stosuje się przy nauce rękoczynu Heimlicha zakrztuszenia, zadławienia. Jedną z ciekawostek jest fakt, że ćwiczenia były przeprowadzane przy użyciu fantoma osoby otyłej.

        W szkoleniu prowadzonym przez dh Piotra Wesołowskiego wzięli udział następujący druhowie:

  • Jarosław Stasiak
  • Szymon Gulczyński
  • Grzegorz Gulczyński
  • Tomasz Świerad

Foto: Piotr Wesołowski, Szymon Gulczyński - OSP Stawiszyn (zabrania się użycie zdjęć bez zgody)

Dołącz do nas
Google+