RYS HISTORYCZNY OSP KALISZ-LIS

W maju 1932 zaczęto myśleć o założeniu OSP w Lisie. Na początku chciano założyć drugi oddział OSP Piwonic tyle, że w Lisie, lecz powiedziano, żeby założyć samodzielną OSP, obiecano nam również starą sikawkę wraz z wózkiem która była do remontu. OSP Kalisz-Lis została zarejestrowana w Komendzie Powiatowej w Kaliszu w roku 1932, na początku zapisanych było 18 członków. Po przyjęciu kolejnych członków, otrzymaliśmy małą sikawkę oraz odcinek węża ssawnego, tłocznego i prądownice. Na początku działaliśmy jako dwie sekcie: pompowa i sikawkowa. Co drugą niedziele wszyscy członkowie zbierali się by ćwiczyć swoje strażackie umiejętności pod dowództwem K. Kucharskiego. Strażacy z Lisa współpracowali z ochotnikami z Piwonic, wspólnie organizowano majówki, uczestniczono w uroczystościach patriotycznych oraz religijnych. W 1933 została wybudowana pierwsza drewniana remiza. Drewno na nią pochodziło z darowanego drzewa od leśników z Grabowa. W roku 1934 zostały zakupione pierwsze mundury i pasy strażackie. W tym także roku została podjęta decyzja o zbudowaniu beczko wozu. Beczka o pojemności 200 litrów była przewożona razem z sikawką. Ukończono także budowę podłogi w remizie. W 1935r. Było już 24 aktywnych członków OSP. W roku 1939 z racji tego, że na wsi było tylko jedno radio właśnie w remizie wszyscy się zbierali i nasłuchiwali nowych wieści o zbliżającej się wojnie. W remizie zaczęło się 24-godzinne dyżurowanie. Kilku z członków zostało powołanych do wojska. W 1940 z racji wojny i wywozu wielu członków na roboty do Niemiec, zostało 13 członków. Przez całą drugą wojnę światową jednostka nie przerwanie prowadziła swoją działalność. W roku 1948 została pobudowana murowana strażnica. Niedługo później została dobudowana wieża i garaż. W 1955 jednostka otrzymała nowy wóz bojowy marki Opel, który przez ochotników był nazywany Adasiem. Całe życie wsi zaczęło się koncentrować wokół remizy, to właśnie w niej we wczesnych latach sześćdziesiątych był dostępny pierwszy telewizor we wsi. Gromadziła się całą wieś i przy pomocy własnego projektora robiono wspólne seanse filmowe. W roku 1967 jednostka otrzymała swój sztandar. Niedługo później bo w roku 1972 został zakupiony kolejny samochód tym razem był to Lublin. W latach osiemdziesiątych zaczął się bardzo pomyślny czas dla OSP Kalisz- Lis. W 1975r. Lis został włączony w granice miasta Kalisza. Dzięki temu już w roku 1984 oddano do użytku nowy przestronny budynek strażnicy który służy po dziś dzień. W 1986 roku, do jednostki trafił kolejny samochód, był to Żuk który został przekazany z ówczesnej Zawodowej Straży Pożarnej. Z kolej w roku 1988 ochotnicy dostali nowy samochód marki Star o oznaczeniu GBM. Żuk został wtedy przekazany do OSP Żelazków. Krótko po tym bo już w roku 1990 jednostka otrzymała kolejny nowy samochód był GCBA 6/32 marki Jelcz 315. Samochód ten służy do dziś jednostce. Star został przekazany do OSP Ceków. Z racji wielkiej i efektywnej działalności OSP Kalisz-Lis jest ona wysoko oceniana przez organy nadzorcze. Z racji tego odwiedzało ją wielu gości m.in. :

- w roku 1987 wizytował Sekretarz Generalny Związku OSP płk poż. mgr Krzysztof Smolarkiewicz oraz Komendant Szkoły Pożarnictwa w Poznaniu płk poż. Juliusz Skrobisz
- w roku 1991 przyjechał do jednostki delegacja z zaprzyjaźnionego miasta z Kaliszem mianowicie z miasta Heerhugoward w Holandii
- w roku 1994 jednostkę wizytował Komendant Główny PSP nadbrygadier Feliks Dela
W roku 1995 jednostka OSP Kalisz-Lis została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dzięki temu w roku 2001 został zakupiony kolejny samochód, było to lekki samochód kwatermistrzowski marki Lublin III, a niedługo później w roku 2002 jednostka otrzymała nowego Stara GBA 2,5/16. W 2007r. jednostka obchodziła 75-lecie i otrzymała Honorowy Medal im. Bolesława Chomicza. W roku 2012 został zakupiony kolejny samochód SLRt marki Opel Campo. W dniu dzisiejszym jednostka dysponuje 4 samochodami oraz 54 czynnymi członkami. OSP Kalisz-Lis wielokrotnie uczestniczyła w akcjach ratowniczo-gaśniczych nawet poza swoim rejonem działania np.: w roku 1992 uczestniczyła w akcji gaszenia lasów w Kuźni Raciborskiej samochodem Jelcz. W roku 2010 pomagał w akcji usuwania skutków powodzi która nawiedziła Kalisz. Cały czas jednostka zostaje doposażona w nowy sprzęt by jeszcze lepiej i skuteczniej udzielać pomoc mieszkańcom Kalisza oraz pobliskich wsi.
Ponadto bierzemy czynny udział w zawodach często z sukcesami.
Główne osiągnięcia naszej jednostki to zawody sportowo-pożarnicze miasta Kalisza: pierwsze miejsca we wszystkich grupach wiekowych a także w ostatnich latach poszczęściło nam się, znaleźliśmy się w pierwszej trójce w zawodach
powiatowych. Ponadto w ramach profilaktyki przeciwpożarowej i pracy na rzecz lokalnej społeczności cyklicznie od kilku lat organizowane są pokazy sprawności i
umiejętności strażackich w wykonaniu MDP dla dzieci z osiedla Lis.
-Festyny rekreacyjno-sportowe z okazji Dnia Dziecka.
-Udział w festynach letnich organizowanych przez Radę osiedla Piwonice
-Udział w festynach w Kaliszu
Do ważniejszych prac, jakie zostały wykonane na rzecz naszej jednostki należy wymienić:
-Tynkowanie i malowanie garaży
-Wymiana okien i drzwi w remizie
-Prace związane odrestaurowaniem Lublina
-odnowienie Sikawki Ręcznej
-Odnowienie Sikawki Konnej
-Wykonanie ocieplenia dachu
-Ogrodzenie i utwardzenie placu pod kontener
-Utrzymanie porządku wokół strażnic
-Konserwacja sprzętu
-Cyklinowanie i malowanie podłogi na Sali OSP
-Remont sanitariatów
-Odnowienie sal konferencyjnych
Członkowie naszej jednostki uczestniczyli w uroczystościach kościelnych. Także brali udział w I Europejskich i IV Krajowych zawodach sikawek konnych Cechowo, 20o4 w
których zajęliśmy II miejsce w ogólnej punktacji. Nasz odnowiony samochód Lublin razem z załogą zajęli I miejsce za wartość historyczną w zlocie pojazdów zabytkowych
militarnych organizowanych w Sulisławicach. Nasz samochód ma duże zainteresowanie wśród dzieci jak i dorosłych, kiedy pojawia się na festynach.

Dołącz do nas
Google+