OSP Kalisz Lis
Podsumowanie 2013 roku!

Podsumowanie 2013 roku!

Miesiąc styczeń to czas do podsumowania działalności za ubiegły 2013 rok. Przedstawiamy Państwu cała naszą pracę na rzecz Naszej OSP.

W ubiegłym roku nasza jednostka uczestniczyła w 33 akcjach ratowniczo-gaśniczych w tym:

 • 14 pożarach,
 • 19 miejscowych zagrożeniach (w tym: usuwanie skutków wichury, pompowanie wody, wypadki drogowe, plamy oleju, zerwany dach z budynku jednorodzinnego, pomoc w ściągnięciu kota z drzewa)

Jak co roku  Komenda Miejska PSP w Kaliszu organizowała kurs podstawowy dla ratowników OSP, gdzie 3 naszych druhów zdała go z wynikiem bardzo dobrym. Nasi druhowie w miesiącu listopad brali udział w kursie na kordynatora LPR, w którym każdy otrzymał certyfikat z ukończeniem kursu z wynikiem bardzo dobrym.

W miesiącu maj braliśmy udział z jednostkami PSP i OSP z terenu m.Kalisza udział w ćwiczeniach na obiekcie Kaliskich Zakładów Przemysłu Terenowego, w których przećwiczyliśmy podawanie wody oraz sposoby na jej zaopatrzenie. Uczestniczyliśmy także w ćwiczeniach zgrywających, które jak co roku są dla nas dobrą zabawą i wydarzeniem przy którym wspólnie z innymi OSP się dobrze bawimy. Podczas tych ćwiczeń, a w zasadzie zawodów zdobyliśmy 2 miejsce.

Oprócz wyżej podanych działań również prowadziliśmy działalność prewencyjną przy zabezpieczaniu imprez masowych pod względem przeciwpożarowym oraz medycznym. Podczas wszystkich 12 miesięcy przeprowadziliśmy we własnym zakresie wewnętrzne ćwiczenia z zakresu działań gaśniczych i medycznych oraz dbaliśmy o powierzony nam sprzęt, spotykając się w każdą sobotę w celu konserwacji i sprawdzenia stanu. Również wspólnymi siłami ułożyliśmy trylinkę na placu naszej OSP oraz ustawiliśmy nowy zakupiony garaż blaszany. Jako że jesteśmy organizacją społeczną, nasza praca nie opiera się tylko na działaniach ratowniczych, ale również kulturowych. Organizowaliśmy wraz z Radą Osiedla Piwonice choinkę dla dzieci z osiedla. Kilkukrotnie braliśmy udział w festynach rodzinnych na terenie Kalisza. Pełniliśmy wartę przy Grobie Pańskim podczas Świąt Wielkanocnych oraz braliśmy udział w licznych procesjach i świętach kościelnych.

W minionym roku pozyskaliśmy następujący sprzęt ratowniczo-gaśniczy:

 • buty specjalne "Strażak" oraz Brandbull,
 • mundury wyjściowe,
 • ubrania specjalne UPS oraz ubrania koszarowe,
 • hełmy,
 • latarki do hełmów oraz latarki z nasadkami do kierowania ruchem,
 • narzędzie ratownicze Hooligan,
 • topór ciężki,
 • armatura wodno-pianowa (odcinki W-110, W-75, kurtyny wodne),
 • flary ostrzegawcze M-Flare,
 • radiostacja przewoźna Motorola Motorbo.
 • pasy bojowe wraz z zatrzaśnikami i toporkami,
 • uzupełnienie torby PSP R-1 wraz z deską ortopedyczną dla dzieci,
 • pachołki ostrzegawcze,
 • znaki ostrzegawcze,
 • noże ratownicze

Również zakupiliśmy garaż blaszany do samochodu Lublin oraz wykonaliśmy montaż ogrzewania postojowego Webasto i wymieniliśmy ogumienie na samochodzie Jelcz.

W bierzącym roku planujemy zakup m.in: piły do cięcia betonu i stali Sthil, prądownic typu Turbo, ubrań specjalnych, akumulatorów na samochody Jelcz i Lublin. Planujemy przeprowadzenie wewnętrznych ćwiczeń oraz prace gospodarcze, m.in: remont elewacji budynku, dalsza część ułożenia trylinki na placu.

Jak co roku rejonowa Komenda PSP przeprowadza przęgląd sprzętu oraz działalności bojowej, w którym otrzymaliśmy 5,8 pkt na 6 pkt, co jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem podkreślającym naszą ciężką pracę na rzecz OSP i wszystkich mieszkańców miasta Kalisza.

 

 

Dołącz do nas
Google+