OSP Kalisz Lis

Zebranie sprawozdawcze za 2013 rok!

W dniu 11 stycznia w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisie o godz. 18:00 odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze za ubiegły 2013 rok.

Gośćmi zebrania byli: radny Pan Stanisław Paraczyński ( również nasz sponsor), Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu bryg. Wieczysław Prokop, naczlenik Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Kaliszu Pan Aleksander Quoos, Radny Sojuszu Lewicy Demokratczynej Pan Dariusz Witoń oraz prezes OSP w Piwonicach Pan Edward Gorgol. Otwarcia zebrania dokonał i gości przywitał Prezes OSP Lis dh. Jan Janiszewski. Następnie wybrano Przewodniczącego Walnego Zebrania, którym został dh. Sławomir Frankowski. W kolejnych punktach zebrania Zarząd przedstawił Sprawozdanie z działalności oraz Sprawozdanie finansowe za rok 2013, a także Plan Działalności na bieżący 2014 rok.

Jednostka w roku 2013 uczestniczyła w 33 akcjach ratowniczo gaśniczych, 3 zabezpieczaniach przeciwpożarówych oraz ćwiczeniach ratowniczych. Omówiono też działalność szkoleniową oraz osiągnięcia w sporcie pożarniczym. W roku 2013 nasi druhowie (3 osób) ukończyli kurs podstawowy strażaka ratownika OSP. Kilku członków również ukończyło kurs z zakresu procedur Lotniskowego Pogotowia Ratunkowego.

Ochotnicza Straż Pożarna Kalisz-Lis w roku 2013 pozyskała też nowy sprzęt i wyposażenie i są to m.in: kurtyny wodne, garaż blaszany, rękawice specjalne, buty specjalne, narzędzie ratownicze hooligan, ogumienie oraz ogrzewanie postojowe Webasto na samochód Jelcz, radiostacja cyfrowa Motorola na samochód Star, umundurowanie wyjściowe, ubrania specjalne, armatura wodna. Zarząd w okresie sprawozdawczym organizował też wiele imprez i uroczystości, między innymi Choinka dla dzieci z osiedla.
Po omówieniu działalności w roku 2013 przedstawiono zamierzenia na rok 2014.

Po omówieniu sprawozdań oraz odznaczeniach przystąpiono do dyskusji. Po krótkiej dyskusji oraz w związku z pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie udzieliło Zarządowi absolutorium oraz przyjęło Sprawozdania i Plan Działalności. Na zakończenie zebrania głos zabrali nasi goście.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy zebrania zostali zaproszeni na skromny poczęstunek.

 

Dołącz do nas
Google+