OSP Kalisz Lis
Nowy sprzęt ratowniczo – gaśniczy dla OSP Kalisz Lis

Nowy sprzęt ratowniczo – gaśniczy dla OSP Kalisz Lis

W dniu 9 grudnia 2020 r. Ochotnicza Straż Pożarna Kalisz Lis wzbogaciła się o kolejny nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

W dniu 9 grudnia 2020 r. Ochotnicza Straż Pożarna Kalisz Lis wzbogaciła się o kolejny nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy. W ramach projektu pn. „Zakup sprzętu sprzętu ratowniczego dla OSP Kalisz – Lis”. zakupiony został następujący sprzęt:

1) Wąż ssawny W110 – 4 szt.;
2) Prądownica do piany ciężkiej S-2 (PP-2) – 1 szt.;
3) Wytwornica piany średniej M4 (WP-4) – 1 szt.;
4) Sprzęt do oświetlenia terenu akcji ratowniczej – 1 szt.;
5) Latarka kątowa – 4 szt.;
6) Wąż tłoczny W-75 – 8 szt.
7) Wąż tłoczny W-42 –6 szt.
8) Rozdzielacz – 1 szt.
9) Smok ssawny 110 – 2 szt.
10) Prądownica wodna – 1 szt.
11) Bosak dielektryczny – 1 szt.
12) Topór – 1 szt.

Realizacja zadania możliwa była dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 19.000,00 zł oraz środków własnych w kwocie 1.100,00 zł.

Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz-Lis spowoduje poprawę bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego miasta Kalisza oraz powiatu kaliskiego w szczególności przy akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenach leśnych, rolnych i zamieszkałych w obrębie środowiska naturalnego. Dzięki realizacji projektu podniósł się poziom jednostki OSP Kalisz -Lis w efektywności usuwania zagrożeń technicznych, chemiczno-ekologicznych oraz pożarowych. Sprzęt, który zostal; zakupiony stanowi wyposażenie naszych pojazdów ratowniczo-gaśniczych wzmacniając ich potencjał bojowy. Dzięki zakupowi w/w sprzętu druhowie z OSP Kalisz Lis otrzymali narzędzia które będą wykorzystywane do ratowania ludzi, ich mienia oraz środowiska naturalnego. W pośredni sposób przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa, a tym samy wewnętrznego przekonania, że w sytuacji zagrożenia pomoc nadejdzie szybko i zostanie udzielona w sposób profesjonalny..

Całkowita wartość zadania wyniosła 20.100,00 zł.

www.wfosgw.poznan.pl

Dołącz do nas
Google+