OSP Kalisz Lis
Nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy dla OSP Kalisz Lis

Nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy dla OSP Kalisz Lis

W dniu 26 listopada 2019 r. Ochotnicza Straż Pożarna Kalisz Lis wzbogaciła się o nowy średni samochód ratowniczo–gaśniczy

W dniu 26 listopada 2019 r. Ochotnicza Straż Pożarna Kalisz Lis wzbogaciła się onowy średni samochód ratowniczo–gaśniczy. W ramach projektu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo–gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz Lis”. zakupiony został następujący pojazd: GBA-Rt 3/28 Renault D16 z napędem 4x4 i mocą 280 KM. Posiada zbiornik na wodę o pojemności 3000l i autopompę o wydajności 2850 l/min przy ciśnieniu 8 bar. Będzie stanowił w naszej jednostce role pierwszo wyjazdowego samochodu posiadając sprzęt gaśniczy, a także sprzęt specjalistyczny służący m.in. do ratownictwa technicznego, wodnego, poszukiwawczego i wysokościowego.

Zakup tego pojazdu był możliwy dzięki dotacji celowej Miasta Kalisza w kwocie 516 000,00 zł, dotacji WFOŚiGW w Poznaniu – 260 000,00 zł oraz środkom własnym jednostki m.in. darowizny druhów w kwocie 22 270,00 zł.

Efektem ekologicznym realizacji zadania jest zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz-Lis który spowoduje poprawę bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego miasta Kalisza oraz powiatu kaliskiego w szczególności przy akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenach leśnych, rolnych i zamieszkałych w obrębie środowiska naturalnego. Dzięki realizacji projektu podniesie się poziom jednostki OSP Kalisz -Lis w efektywności usuwania zagrożeń technicznych, chemiczno-ekologicznych oraz pożarowych. Samochód, jest wyposażony m.in. w:
-dwuzakresową pompę pożarniczą wraz z układem wodno-pianowym który będzie umożliwiał podanie wody pod wysokim ciśnieniem, minimalizując tym samy ilość zużytej wody podnosząc zarazem efektywność gaszenia;
-zbiornik na wodę do celów gaśniczych;
-zbiornik na środek pianotwórczy;
-szybkie natarcie wysokociśnieniowe;
-maszt oświetleniowy;
-sprzęt łączności radiowej;
-napęd 4x4 który jest niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych w trudnym terenie np. lasy, obszary wiejskie, tereny trudno dostępne.
Na pojeździe jest zamontowany sprzęt który będzie wykorzystywany w szerokim spektrum podejmowanych czynności ratowniczych podczas prowadzonych akcji ratowniczo-gaśniczych. Dzięki zakupowi w/w pojazdu druhowie z OSP Kalisz Lis otrzymali samochód który będzie wykorzystywany do ratowania ludzi, ich mienia oraz środowiska naturalnego. W pośredni sposób przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa, a tym samy wewnętrznego przekonania, że w sytuacji zagrożenia pomoc nadejdzie szybko i zostanie udzielona w sposób profesjonalny..

Całkowita wartość zadania wyniosła 798 270,00 zł.

www.wfosgw.poznan.pl

Dołącz do nas
Google+