OSP Kalisz Lis
Nowy sprzęt ratowniczo – gaśniczy dla OSP Kalisz Lis

Nowy sprzęt ratowniczo – gaśniczy dla OSP Kalisz Lis

W dniu 29 lipca 2017 r. Ochotnicza Straż Pożarna Kalisz Lis wzbogaciła się o kolejny nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

W dniu 29 lipca 2017 r. Ochotnicza Straż Pożarna Kalisz Lis wzbogaciła się o kolejny nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy. W ramach projektu pn. „Zakup sprzętu do ratownictwa wodnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz Lis”. zakupiony został następujący sprzęt:

-Suchy skafander lodowo-ratowniczy – 2 szt.;

-Sprzęt ABC – 2 kpl.;

-Kask ochronny – 2 szt.;

-Lina ratownicza na bębnie – 2 szt.;

-Kamizelka ratunkowa z akcesoriami – 2 szt.;

Realizacja zadania możliwa była dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 9.000,00 zł oraz środków własnych w kwocie 1.493,99 zł.

Efektem ekologicznym realizacji zadania jest wzmocnienie Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego oraz zwiększenie skuteczności jego działania dzięki doposażeniu w specjalistyczny sprzęt ratowniczy Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz Lis. Dzięki zakupionemu sprzętowi doposażone zostaną samochody ratowniczo - gaśnicze będące na wyposażeniu OSP Kalisz Lis dzięki czemu podniesie się także poziom bezpieczeństwa chronionego obszaru (jakim jest teren województwa wielkopolskiego).

Całkowita wartość zadania wyniosła 10.493,99 zł.

www.wfosgw.poznan.pl

Dołącz do nas
Google+