OSP Kalisz Lis
Podsumowanie roku 2015.

Podsumowanie roku 2015.

Podsumowanie roku 2015.

W roku 2015 nasza jednostka uczestniczyła aż w 48 zdarzeniach. Najwięcej z nich były to wyjazdy do pożarów, głównie traw na terenie całego miasta. Jedno z najtrudniejszych zdarzeń w jakim braliśmy udział w zeszłym roku był z pewnością wypadek samochodu osobowego w którym było aż sześć osób poszkodowanych. Dodatkowo w zeszłym roku braliśmy udział w 4 zdarzeniach poza terenem naszego miasta m. in.: w pożarze restauracji "Bursztynowy Dwór" w Niedźwiadach.

Tak wyglądają dokładne statystyki OSP Kalisz Lis w roku 2015:
– Pożary - 35
– Miejscowe zagrożenie - 12
– Alarmy fałszywe - 1


Poza wyjazdami alarmowymi do działań ratowniczo-gaśniczych, nasi druhowie brali udział w wielu festynach i pokazach strażackich na terenie miasta Kalisza, pracach społecznych, uroczystościach kościelnych i innych ważnych wydarzeniach.


Strażacy OSP Kalisz Lis uczestniczyli w szkoleniach prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną w Kaliszu takich jak: podstawowe strażaków ratowników OSP, szkolenie strażaków ratowników OSP w komorze dymowej oraz w szkoleniu recertyfikacji kwalifikowanej pierwszej pomocy.


W 2015 roku otrzymaliśmy lub zakupiliśmy sprzęt oraz przeprowadziliśmy remonty za kwotę prawie 20 000 zł. Ze środków własnych i udziale środków KSRG zakupiliśmy: zestaw poduszek pneumatycznych (dwie poduszki pneumatyczne wysokociśnieniowe, butla, przewody pneumatyczne, reduktor, sterownik), torba PSP R1, ściągacz linowy PWA 3,2t, nożyce do drutu oraz przedłużacz elektryczny. Ze środków własnych oraz dotacji MSW zakupiliśmy: radiotelefon cyfrowy nasobny Motorola DP 4601, mundur galowy, buty skórzane oraz węże W-75. Ponadto ze środków pozyskanych z darowizn zakupiliśmy prądownice wodną TURBOJET, a także nosze miękkie. Udało nam się również wyremontować wieżyczkę na budynku OSP.

Przy tej okazji dziękujemy wszystkim podmiotom, z którymi współpracowaliśmy w minionym roku (m.in. jednostkom OSP i PSP, zaprzyjaźnionym firmom) oraz wszystkim odwiedzającym naszą stronę. Życzymy Wam i sobie, aby nowy 2016 rok był dużo spokojniejszy i bezpieczniejszy od minionego.

Dołącz do nas
Google+