Historia OSP Rostarzewo

Wprawdzie OSP w Rostarzewie jako organizacja powstała w 1927 roku, ale już wcześniej w jednym z kursów pożarnictwa, który odbył się w Wolsztynie w lipcu 1924 roku, uczestniczyło kilku Rostarzewian. W czasie egzaminu końcowego nadzwyczajnymi zdolnościami wykazał się min. Wojciech Urbaniak.

Z pewnościąci właśnie kursanci byli głównymi organizatorami OSP, tym bardziej, że właśnie jeszcze niezrzeszeni strażacy rostarzewscy czynnie uczestniczyli w gaszeniu pożarów, jakie miały miejsce w Rostarzewie w październiku 1924 roku w cegielni Weissa i w grudniu tegoż roku w wiatraku Hoffmana, zapobiegając rozprzestrzenianiu się ognia.

Do aktywniejszych członków należał długoletni naczelnik OSP Leon Jaensch oraz Witold Umiński, Franciszek Przybyła, Czesław Mańczak - prezes Zarządu, Józef Jaensch, Walerian Regulski i inni.

Działalność profilaktyczna OSP była skuteczna, nie miały miejsca w okresie po 1927 roku większe pożary. Druhowie czynnie uczestniczyli w pracy innych organizacji, w życiu kulturalnym Rostarzewa.

Jako organizacja mundurowa OSP wzięła udział we wrześniu 1939 roku w internowaniu Niemców rostarzewskich, co stało się jedną z przyczyn represji jej byłych działaczy w okresie okupacji.

Film ukazyjący rok 2009 w naszej OSP 

Dołącz do nas
Google+