OSP Rostarzewo
Dzień Dziecka - Głodno

Dzień Dziecka - Głodno

15 Czerwca udaliśmy się wozem bojowym do Głodna na festyn z okazji Dnia Dziecka. Dzieci biorące udział w swoim święcie mogli spróbować lania wody z linii szybkiego natarcia oraz z linii gaśniczej zbudowanej z węża W-75, rozdzielacza oraz węża W-52 zakończonego prądownicą Turbo-Jet. Największą atrakcją dla dzieci okazał się przejazd wozem strażackim STAR GBA 2,5/16.

Dołącz do nas
Google+