Historia

Granowo jest to miejscowość gminna leżąca przy drodze krajowej nr 32 ( Poznań – Zielona Góra) w powiecie Grodziskim woj. Wielkopolskie. W chwili obecnej gmina Granowo liczy ok. 5000 mieszkańców, z czego ok. 2400 liczy samo Granowo.
OSP Granowo powstało w roku 1934. W roku 1995 jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. W chwili obecnej OSP Granowo jest jednostką typu S-3, wiodącą w gminie Granowo. Na wyposażeniu jednostki znajdują się 3 samochody: Star 244 typu GBA 2.5/16, Star 266 typu GBA 3.0/16+8,, SLRT Ford Transit. OD roku 1995 siedziba OSP Granowo mieści się w  budynku przy ul. Poznańskiej 15A.

 

 

W oparciu o zebrane dokumenty i zeznania żyjących mieszkańców jednostka powstała w 1930 roku. Pierwszą jej siedzibą była posesja Stanisława Gryczyńskiego przy ulicy Poznańskiej 5.
Inicjatorami założenia straży na terenie Granowa byli druhowie: Świętek Antoni, Balcerek Franciszek, Dobroń Wojciech, Klorek Czesław.
W roku 1939 siedziba straży została przeniesiona na ul. Kolejowa 18a, gdzie znajdowała się przez cały okres miedzywojenny do roku 1945. W tym czasie na wyposażeniu jednostki znajdowała się motopompa "Strażak" firmy Rosenbauera oraz samochód marki DKV z hakiem przystosowanym do ciągnięcia wózków. W tym okresie funkcje naczelnika pełnił dh Wojciech Dobroń.
Po zakończeniu działań wojennych przystąpiono do ponownego organizowania obrony przeciw pożarowej, którą na terenie naszej miejscowości rozpoczął dh Frnciszek Szłapka - mistrz rzeźnicki, który w dniu 12.października 1945 roku został mianowany na stanowisko naczelnika. W tym też okresie siedzibę straży przeniesiono na teren spółdzielni produkcyjnej w Granowie.
W roku 1946 rozpoczęto budowę nowej strażnicy przy ul. Poznańskiej 15a która prowadzona była etapami do roku 1951. Miało to miejsce za czasów urzędowania wójta Gawrońskiego Ignacego. Obiekt ten składał się z wieży obserwacyjnej, pomieszczeń magazynowych oraz dwóch boksów samochodowych. Służył on miejscowym ochotnikom do roku 1995.
Przez cały powyższy okres działalności jednostka była typu S. W roku 1968 jednostka w ramach doposażenia otrzymała z PSP w Nowym Tomyślu samochód Star 20 i od tego momentu została przekształcona w jednostkę typu S-1. W latach 1970-1980 nastąpił dalszy bardzo istotny rozwój jednostki w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego. W roku 1975 nastąpiła wymiana samochodu na nowocześniejszy samochód gaśniczy typu GBAM, który posiadał już na wyposażeniu drabinę rozkładaną o wysokości 10 m. Oraz motopompę typu PO-5. W 1979 roku jednostka otrzymała drugi samochód typu GLM z dwu kołowym wózkiem na przewóz węży gaśniczych. Takie doposażenie doprowadziło również do zmiany typu jednostki z S-1 na S-2. Miało to miejsce w czasach gdy prezesem jednostki był dh Ignacy Dzięcioł.
W dniu 19 marca 1992 roku funkcję prezesa jednostki objął dh mgr Zdzisław Gawroński a w skład zarządu weszli druhowie: Marian Klorek - naczelnik, Zygmunt Kubel - sekretarz, Roman Muller - skarbnik, Hieronim Kwiatkowski - gospodarz. Jako jeden z głównych celów działalności zarząd postawił sobie rozbudowę i modernizację istniejącej remizy wraz z zapleczem socjalno magazynowo biurowym. W miesiącu maju 1994 roku po otrzymaniu akceptacji władz samorządowych z przewodniczącym Janem Jóźwiakiem oraz wójta inż. Włodzimierza Wieczorka, przystąpiono do rozbiórki starej remizy oraz budowy nowego obiektu istniejącego do chwili obecnej. Nowy obiekt został oddany do użytku w dniu 11 października 1995 roku.
W dniu 10 lipca 1995 roku decyzją Zarządu Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie nr 32/12/KRSG jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Granowie została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.
W uznaniu zasług prowadzonej działalności ratowniczo - gaśniczej komendant wojewódzki PSP w Poznaniu mgr Juliusz Skrobisz w lutym 1996 przekazał jednostce samochód Jelcz typu GBA wyposażony również w radiostację samochodową typu Motorola. Od tego momentu jednostka została przekształcona z S-2 na S-3.
W miesiącu listopadzie 1997 roku jednostka wzbogaciła się o następny samochód gaśniczy na podwoziu Stara 266 typu GBAM skarasowany w Kielcach w firmie "Moto-Truck", który zastąpił wysłużony i zużyty samochód Star 25 typu GBA.
& W roku 2000 zakupiono urządzenie alarmowania selektywnego połączonego z stanowiskiem dowodzenia Panistwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim.
W dniu 21 stycznia 2001 roku nastąpiły dalsze zmiany we władzach jednostki. Nowo wybrane władze ukonstytuowały się następująco:
1. dh mgr Zdzisław Gawroński - prezes
2. dh Szymon Papież - v-ce prezes
3. dh Marian Klorek - naczelnik
4. dh Marian Szczepaniak - z-ca naczelnika
5. dh Zygmunt Kubel - sekretarz
6. dh Krzysztof Styczyński - skarbnik
7. dh Andrzej Nowak - gospodarz
Nowe władze na pierwszym swym posiedzeniu wytyczyły sobie bardzo ambitne cele działalności do których zaliczyć należy:
- wymiana starego samochodu Żuk typu GLM na nowy
- wyposażenie jednostki w sprzęt ratownictwa techniczno - medycznego
Podjęte cele zostały niemalże natychmiast zrealizowane:
- w dniu 2 października zakupiono nowy lekki samochód Ford Transit z przeznaczeniem na ratownictwo techniczno - medyczne typu SLRT
- w dniu 16 maja 2003 zakupiono walizkę medyczną typu PSP R-1 wraz z szynami kramera oraz deską
- w dniu 13 grudnia 2003 zakupiono urządzenie hydrauliczne typu Lukas-35 z nożycami oraz rozpierakami.
Dokonane zakupy realizowano zgodnie z wymogami rozwoju jednostki przynależnej do Krajowego Sytemu Ratowniczo Gaśniczego.
W roku 2003 w związku ze zmianami prawa ustawodawczego i koniecznością przekształcenia jednostki OSP w organizację społeczną rozpoczęto starania rejestracyjne wynikiem których było wpisanie jednostki do Krajowego Rejestru Sądowniczego w Poznaniu pod nr 0000160524 w dniu 16.05.2003. Od tego momentu jednostka otrzymał osobowość prawną.
Aktualnie OSP skupia w swych szeregach 48 członków w tym 5 kobiet oraz 27 członków MDP.
Wszyscy członkowie posiadają przeszkolenia podstawowe I stopnia szeregowych członków OSP oraz aktualne badania lekarskie uprawniające do udziału w akcjach ratowniczo - gaśniczych.
Ponadto członkowie OSP posiadają przeszkolenie w zakresie:
- naczelnik - 4 osoby
- dowódca - 6 osób
- ratownik medyczny - 6 osób
- operator sprzętu - 8 osób
- dowódca MDP - 4 osoby

W roku 2004 miało miejsce jedno z najważniejszych wydarzeń w historii naszej jednostki. Dnia 16 Maja 2004 r. dostąpiliśmy niewątpliwego zaszczytu zorganizowania powiatowych dni strażaka, a uwieńczeniem całej imprezy było przekazanie sztandaru dla naszej jednostki.
Rok ten przyniósł także kolejne doposażenia naszej jednostki w sprzęt. Zakupiono pilarkę do drewna marki Stihl, oraz agregat prądotwórczy typu "Geko" o mocy 3,5 KW. Zakupiono również dwie radiostacje nasobne Motorola .Dokonano także przebudowy samochodu GBAM, montując w nim zraszacze, służące do spryskiwania terenu przed samochodem w kierunku jazdy, przy jednoczesnej możliwości używania działka. Dokonane zakupy i unowocześnienia w znaczący sposób wpłynęły na zwiększenie potencjału bojowego naszej jednostki.
W tymże roku braliśmy także udział w licznych imprezach kulturalnych, sportowych i charytatywnych. Uczestniczyliśmy także w różnego rodzaju szkoleniach i manewrach, zarówno na terenie gminy jak i powiatu.

Rok 2005 minął pod znakiem kontynuowania polityki z lat poprzednich, czyli sukcesywnego unowocześniania naszej jednostki. Z rąk Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy otrzymaliśmy zestaw medyczny PSP-R1, wraz z deską ortopedyczną i zestawem szyn Kramera. Otrzymaliśmy także zestaw komputerowy, który przekazało nam Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim. Kupiliśmy również fax marki Philips. Dokonaliśmy również zakupu piły do betonu i stali marki Stihl. Zakupiliśmy także 20 par butów atestowanych przy 50% dofinansowaniu z zarządu wojewódzkiego.
Rok ten przyniósł także zakup terminalu GSM DTG-52 do współpracy z DSP-52BM, służącego do alarmowania poszczególnych członków drogą sms-ową.

Od dnia 8 stycznia 2010 roku podczas walnego zebrania dokonano wyborów uzupełniających do Zarządu OSP Granowo. Obecny skład zarządu jest następujący:
1. dh mgr Zdzisław Gawroński - prezes
2. dh Łukasz Wasiek - vice prezes
3. dh Rajmund Kańduła - naczelnik
4. dh Magdalena Korbas - sekretarz
5. dh Jacek Gontarski - skarbnik
6. dh Andrzej Nowak - gospodarz
7. dh Maciej Gawroński - członek
8. dh Konrad Kocik - członek
9. dh Szymon Papież - członek
10. dh Dominik Waliszewski - członek

Dołącz do nas
Google+