Troszeczke Historii

 

W roku 1922 została założona OSP Pudliszki pod nazwa OSP Obszaru Dworskiego Pudliszki założycielem i zarazem fundatorem był Stanisław Fenrych oraz były prezes Zarządu Powiatowego OSP w Gostyniu druh Kochowicz. W tym samym roku została zakupiona nowa czterokołowa sikawka konna.

Radca Stanisław Fenrych był prezesem Zarządu do roku 1938 a pierwszym naczelnikiem był druh Franciszek Jóźwiak.

W roku 1934 chcąc podnieść OSP Pudliszki druh Radca zakupił przy pomocy subwencji z kasy strażackiej w Poznaniu motopompę z kompletnym wyposażeniem Leopolija oraz umundurowanie dla 12 druhów.

W roku 1935 OSP Pudliszki została zapisana do rejestru stowarzyszeń na mocy decyzji wojewody Poznańskiego.

Zmienia się także zarząd w skład którego weszli druhowie:

Prezes – druh Stanisław Fenrych

Sekretarz – druh Antoni Domagała

Skarbnik – druh Marcin Gronowski

Naczelnik – druh Pinski Zbigniew

W roku 1936 OSP Pudliszki zarejestrowała w wojewódzkim urzędzie samochodowym samochód z urządzeniem do przewozu motopompy, który został ofiarowany przez druha Radce.

W tym samym czasie ubezpieczono 12 druhów na wypadek przy pożarze. Na walnym zebraniu w roku 1938, nadano tytuł prezesa honorowego druhowi Stanisławowi Fenrychowi i zarazem wybrano nowy zarząd w składzie:

Prezes – druh Jan Wachowski

Sekretarz – druh Jan Zygmunt

Skarbnik – druh Józef Maćkowiak

Naczelnik – druh Stanisław Hałkiewicz

W roku 1939 wybuch II Wojny Światowej i okupacja Niemiec hitlerowskich na Polskę spowodowały, że brak jest szczegółowych danych na temat działalności OSP w Pudliszkach, aż do roku 1945.

Wiadomo jednak o bohaterskich postawach naszych strażaków, którzy trwali na swoich posterunkach, pomimo zniewagi i nie raz krnąbrnych słów pod ich adresem ze strony wroga.

W dniu 8 lipca !945 roku zostało zwołane zebranie reorganizacyjne koło strażnicy, na które Przybylo 21 druhów. Na zebraniu tym omawiano plan działalności stowarzyszenia oraz skompletowanie i odnowienie sprzętu ocalałego po wojnie. Wówczas też wybrano nowy zarząd, w skład którego weszli druhowie:

Prezes – druh Jan Zygmunt

Sekretarz – druh Jan Szwarczyński

Naczelnik – druh Stanisław Hałkiewicz

Skarbnik – druh Stanisław Giera

W roku 1946 druh Pernaczyński, prezes powiatowy, podał do wiadomości zarządowi OSP, że ma możliwość przydziału materiałów na umundurowanie strażackie. Materiał został zakupiony z funduszu Państwowego Ośrodka Kultury w Pudliszkach. W terminie późniejszym zostały uszyte mundury dla 12 druhów.

W roku 1947 zostało zwołane pierwsze walne zebranie po wojnie. Tego samego roku OSP Pudliszki obchodziło jubileusz 25-lecia swego istnienia. Z tej okazji został zakupiony i wręczony sztandar, a także została założona orkiestra dęta. Instrumenty zostały przejęte po byłym kółku muzycznym.

W 1949 roku został zakupiony samochód ciężarowy, który po przebudowie we własnym zakresie służył jako wóz bojowy i w 1950 roku po raz pierwszy defilował w pochodzie pierwszomajowym w Krobi. Do OSP zaczęło wstępować coraz więcej członków, którzy szkolili się w zakresie gaszenia pożarów i niesienia pomocy poszkodowanym.

Od roku 1957 zmienił się zarząd:

Prezes – druh Jan Walcząc

Naczelnik – druh Stanisław Szafrański

Sekretarz – druh Kazimierz Wojciechowski

Skarbnik – druh Władysław Chwierot

Gospodarz – druh Piotr Przybył

Strażacy zaczęli brać udział we wszystkich zawodach sportowo pożarniczych oraz świętach państwowych i regionalnych, czego efektem było zajęcie 9 razy pod rząd pierwszego miejsca na szczeblu powiatu.

W 1965 roku, z chwilą utworzenia przedsiębiorstwa PGR, nasza jednostka została przemianowana jako zakładowa OSP i w tym okresie utrzymywana była przez to przedsiębiorstwo.

Nastąpiły dwie zmiany w zarządzie:

Naczelnik – druh Bronisław Zygmunt

Skarbnik – druh Franciszek Zygmunt

Reszta bez zmian

W darze za wytrwałą pracę i służbę Dyrekcja Zakładu Ogrodniczego w Pudliszkach Ofiarowała w 1967 roku nowy wóz bojowy „Star” z kompletnym wyposażeniem oraz motopompę M 800.

W 1969 roku nastąpiła zmiana zarządu:

Prezes – druh Piotr Przybył

Naczelnik – druh Bronisław Zygmunt

Sekretarz – druh Kazimierz Wojciechowski

Skarbnik – druh Władysław Rosik

W dniu 13 czerwca 1979 roku jednostka otrzymała nowy sztandar, który został odznaczony Złotym Medalem za zasługi dla Pożarnictwa. Sztandar ufundowało społeczeństwo Pudliszek oraz PGR i ZPOW.

Następują też dwie zmiany w zarządzie:

Naczelnik – druh Franciszek Kasprzak

Skarbnik – druh Stefan Wojtyczka

Z funduszu zakładów pracy PGR i ZPOW oraz społeczeństwa został wybudowany i w 1979 roku oddany do użytku DOM STRAŻAKA.

Zmiana zarządu nastąpiła w 1986 roku:

Prezes – druh Kazimierz Wojciechowski

Naczelnik – druh Jacek Zygmunt

Skarbnik – druh Władysław Rosik

Gospodarz – druh Władysław Ziemliński.

Za długoletnią działalność w zarządzie OSP Pudliszki druha Piotra Przybyła mianowano jednogłośnie prezesem honorowym. 27 kwietnia 1988 roku Kombinat PGR Pudliszki ufundował dla straży pożarnej wóz strażacki „Jelcz” typ 004, który służył do 2009 roku..

W1992 roku po przejęciu PGR Pudliszki przez Agencję Rolną Skarbu Państwa jednostka przeszła pod władanie Urzędu Miasta i Gminy w Krobi, gdzie istnieje do dnia dzisiejszego.

Od roku 1993 do 2001 w skład zarządu wchodzili:

Prezes – druh Stanisław Żyto

Sekretarz – druh Mariusz Klemczak

Naczelnik – druh Jacek Zygmunt

Skarbnik – druh Władysław Rosik

Gospodarz – druh Władysław Ziemliński

Dnia 8 sierpnia 1997 roku OSP Pudliszki została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym w 2001 roku wybrano zarząd, w skład którego weszli:

Prezes – druh Stanisław Janowski

Sekretarz – druh Stanisław Żyto

Naczelnik – druh Mariusz Klemczak

Zastępca Naczelnika – druh Zenon Twardowski

II Wice Prezes – druh Henryk Dopierała

Skarbnik – druh Władysław Rosik

Gospodarz – druh Tadeusz Stanisławski

oraz członkowie zarządu:

druh Bronisław Handke

druh Jarosław Łasicki

druh Jacek Zygmunt

W skład komisji rewizyjnej weszli:

Przewodniczący druh Kazimierz Wachowiak, po jego śmierci druh Jacek Konys

oraz członkowie:

druh Władysław Ziemliński

druh Krzysztof Łasicki

W roku 2001 został przeprowadzony w czynie społecznym kapitalny remont biura OSP.

W dniu 9 lutego 2002 roku na zebraniu sprawozdawczym uchwalono przyznanie tytułu druha honorowego dla Wiktora Żyto, Stanisław Fenrycha, Bronisława Zygmunt.

W dniu 4 V 2002 przy obchodach 80-lecia istnienia jednostki został wmurowany akt erekcyjny oraz Starosta Powiatowy Andrzej Pospieszyński ufundował figurę ŚW. Floriana oraz tablice pamiątkową, w dniu tym jednostka została odznaczona Medalami Honorowymi im. Bolesława Chomicza.

W dniu 21 X 2005 otrzymaliśmy z KSRG:

Pilarkę do stali i betonu

zestaw ratowniczy R1

W 2006 roku został wybrany nowy zarząd:

Prezes – druh Janowski Stanisław

Naczelnik –druh Klemczak Mariusz

Sekretarz – druh Mądry January

Skarbnik – druh Żyto Adam

Zastępca Naczelnika – druh Łasicki Jarosław

Gospodarz – druh Twardowski Zenon

Członkowie zarządu:

druh Dopierała Henry,

druh Zygmunt Jacek

Komisja Rewizyjna :

Przewodniczący: druh Konys Jacek

Członkowie:

druh Józwiak Darek,

druh Szwarczyński Patryk

Jest to historia do roku 2006 dalszy ciąg własnie uzupełniamy czyli mamy 12 lat do nadrobienia

Dołącz do nas
Google+