OSP Krobia
Manewry Las 2016

Manewry Las 2016

11 czerwca 2016 r. na terenie Nadleśnictwa Karczma Borowa w miejscowości Górzno odbyły się ćwiczenia Kompanii Gaśniczej „Leszno” wchodzącej w skład Wojewódzkich Odwodów Operacyjnych, Jednostki Ratowniczo­ - Gaśniczej w Lesznie oraz wytypowanych jednostek OSP z terenu powiatu leszczyńskiego. Ćwiczenia realizowane były dwuetapowo. W pierwszej części szkoleniowo-­warsztatowej uczestnicy zostali zapoznani z taktyką prowadzenia działań gaśniczych w lasach.

Dołącz do nas
Google+