Nasz sztandar

Podczas uroczystości, 11 czerwca 1995 roku, odbyło się uroczyste wręczenie i poświęcenie na mszy św. Sztandaru OSP, ufundowanego przez Komitet Fundacji Sztandaru w Rosku

sztandar2.JPGsztandar.JPG

 Sztandar, dawna chorągiew, stanowi symbol charakteryzujący godność jednocząc ludzi we wspólnym działaniu dla ogólnego dobra. Chlubne tradycje strażackie wiążą się z odwagą i gotowością do niesienia bezinteresownej pomocy w obliczu zagrożonego zdrowia, życia i mienia. W okresach szczególnie trudnych dla niepodległości Ojczyzny brać strażacka stawała w jej obronie, dając przykłady głębokiego patriotyzmu. Wypełnianie strażackich powinności wymagało i stale wymaga gotowości do największych poświęceń. Właśnie takie przykłady strażackich postaw są źródłem społecznego uznania i szacunku. Dowodem godności i honoru jakimi szczyci się Ochotnicza Straż Pożarna lub oddział Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jest posiadanie sztandaru. Natomiast fakt jego ufundowania jest wyrazem najwyższego społecznego uznania.

 

Dołącz do nas
Google+